Lukukausimaksut

Kuhmon kaupungin sivistyslautakunta päättää musiikkiopiston lukukausimaksujen suuruuden.

Maksut laskutetaan kaksi kertaa lukuvuodessa, marraskuussa ja maaliskuussa.

Opetuskertoja 35 oppituntia/lukuvuosi.

Muskari ja musiikkivalmennus:

Muskari/musiikkivalmennus 30 min 60 €
Muskari/musiikkivalmennus 45 min 90 €
Muskari/musiikkivalmennus 60 min 102 €
Musapaja 45 min (maksuton, kuuluu Suomen harrastamisen malli -hankkeeseen)
Aikuisten muskari 45 min 60 €
Sisarusmuskari 60 min 130 €
Perhemuskari 60 min 140 €

Soitonopetus:

soittotunti 30 min 185 €
soittotunti 45 min 225 €
soittotunti 60 min 243 €
soittotunti 75 min 275 €
sivuinstrumentti 30 min 140 €
soitinlainamaksu 40 €

Musiikkiopiston ryhmäopetukseen osallistuvalta peritään osallistumismaksu 25 € / lukukausi, mikäli hänellä ei ole oppilaspaikkaa yksilöopetukseen.

Vapaaoppilaspaikka

Lukukausimaksuun voi hakea vapautusta sosiaalisin perustein. Hakemukseen tarvitaan sosiaalitoimen lausunto, joka toimitetaan musiikkiopiston kansliaan. Rehtori voi tehdä maksuvapautuksen yhdeksi lukukaudeksi kerrallaan.

Sisarmaksu

Sisaralennus koskee samassa osoitteessa asuvia alaikäisiä lapsia. Sisaralennus on 25 % lukukausimaksusta soitinopinnoissa opiskeleville.

Maksujärjestelyt

Eräpäivämuutoksista tai muista maksujärjestelyistä voidaan sopia. Ota yhteyttä kansliaan.