Lukukausimaksut

Kuhmon kaupungin sivistyslautakunta päättää musiikkiopiston lukukausimaksujen suuruuden.

Muskari ja musiikkivalmennus:

ryhmäopetus 45 min 90 €
ryhmäopetus 60 min 102 €
sisarmaksu 65 €
perhemuskari  130 €

Soitonopetus:

soittotunti 30 min 180 €
soittotunti 45 min 220 €
soittotunti 60 min 238 €
soittotunti 75 min 270 €
sisarmaksu ja sivuaine 140 €
soitinlainamaksu 40 €
materiaalimaksu 5 €

Osallistuminen ainoastaan yhteissoittoon, esim. bändiin 25 €

Maksut laskutetaan kaksi kertaa lukuvuodessa, marraskuussa ja maaliskuussa.

Vapaaoppilaspaikka

Lukukausimaksuun voi hakea vapautusta sosiaalisin perustein. Hakemukseen tarvitaan sosiaalitoimen lausunto, joka toimitetaan musiikkiopiston kansliaan. Rehtori voi tehdä maksuvapautuksen yhdeksi lukukaudeksi kerrallaan.

Sisarmaksu

Sisarmaksua sovelletaan niin, että täysi maksu lankeaa lapselle, jolla on pisin soittotunti. Lyhyemmillä soittotunneilla käyvät, samassa taloudessa asuvat sisarukset maksavat sisarmaksun. Niiden perheiden osalta, joiden lapsia on sekä soitinopetuksessa että muskarissa, sisarmaksua sovelletaan niin, että täysi maksu lankeaa lapselle, jolla on pisin soittotunti. Muut samassa taloudessa asuvat sisarukset maksavat joko soitinopetuksen tai muskarin sisarmaksun.

Maksujärjestelyt

Eräpäivämuutoksista tai muista maksujärjestelyistä voidaan sopia. Ota yhteyttä kansliaan.