Opetus

Musiikkiopisto antaa taiteen perusopetusta musiikissa ja tanssissa. Musiikkiopiston opetustarjontaan kuuluu varhaisiän musiikkikasvatus, musiikin perusopinnot ja syventävät opinnot. Taiteen perusopetukseen voivat osallistua myös aikuiset. Sotkamon toimipisteessä voi lukuvuonna 2021-2022 opiskella musiikkia.

Varhaisiän musiikkikasvatus

Varhaisiän musiikkikasvatuksen tarkoituksena on saada lapsi kiinnostumaan musiikista sekä opettaa vuorovaikutustaitoja musiikillisin keinoin. Musiikkileikkikoulu huomioi oppilaiden eri lahjakkuusalueet; opetus sisältää monipuolisesti laulua, soittoa, musiikkiliikuntaa ja sovitusten tekoa.

Vauvamusiikkileikkikoulussa painotetaan musiikkiliikuntaa ja iloista yhdessä oloa. Siellä opitaan perussykettä, saadaan ensituntuma soittimiin ja tutustutaan samanikäisiin ystäviin ja heidän vanhempiinsa. Opetus on suunnattu niin lapsille kuin vanhemmillekin.

3 – 6-vuotiaiden musiikkileikkikoulussa leikitään musiikillisia roolileikkejä, lauletaan, soitetaan, tehdään helppoja sovituksia, kuunnellaan musiikkia ja piirretään.

Soitinvalmennus on ryhmäopetusta. Musiikkiliikunta on tärkeä osa soitinvalmennusta. Sotkamon ja Kuhmon eskarilaisten yhteinen juhla on vuosittain järjestettävä MoMo -konsertti.

Musiikin perusopinnot

Musiikin perusopintoihin oppilaat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Opiskelu on tavoitteellista. Oppilaan omat toiveet ja kiinnostuksen kohteet huomioidaan opintojen suunnittelussa. Kuhmon musiikkiopiston toiminta-ajatus on musisoinnin iloa yhdessä!

Perusopinnot sisältävät yksilöopintoja omassa instrumentissa, musiikin hahmotusaineita, yhteismusisointia, lyhytkursseja ja esiintymisiä. Kuhmon musiikkiopiston opetussuunnitelmassa kuvataan opintopolku, opintojen tavoitteet, sisällöt ja arviointikriteerit.

Suoritettuaan musiikin perusopinnot oppilas saa päättötodistuksen.

Syventävät opinnot

Musiikin syventävissä opinnoissa oppilas laajentaa tai painottaa opintojaan yhdessä opettajan kanssa valitsemallaan tavalla. Opintojen aikana oppilas suunnittelee ja valmistaa musiikillista osaamista osoittavan laajan oppimäärän lopputyön, joka voi muodostua erilaisista kokonaisuuksista tai keskittyä tiettyyn osaamiseen.

Syventäviin opintoihin kuuluvat opinnot löydät Kuhmon musiikkiopiston opetussuunnitelmasta. Syventävät opinnot sisältävät yksilöopintoja omassa instrumentissa, musiikin hahmotusaineita, yhteismusisointia, lyhytkursseja ja esiintymisiä. Kuhmon musiikkiopiston opetussuunnitelmassa kuvataan syventävien opintojen opintopolku, opintojen tavoitteet, sisällöt ja arviointikriteerit.

Opiskelu on tavoitteellista. Oppilaan omat tavoitteet, toiveet ja mahdollisuudet otetaan huomioon opintojen suunnittelussa.

Suoritettuaan syventävät opinnot oppilas saa päättötodistuksen.

Kuhmon musiikkiopiston opetussuunnitelmassa kuvataan opintopolku, opintojen tavoitteet, sisällöt ja arviointikriteerit.