Opetus

Musiikkiopisto antaa taiteen perusopetusta musiikissa ja tanssissa. Musiikkiopiston opetustarjontaan kuuluu varhaisiän musiikkikasvatus, musiikin perusopinnot ja syventävät opinnot. Taiteen perusopetukseen voivat osallistua myös aikuiset. Sotkamon toimipisteessä voi lukuvuonna 2022-2023 opiskella musiikkia.

Muskari

Ilmoittautuminen muskariin osoitteessa kuhmo.eepos.fi

Muskariryhmiin lapset pääsevät mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Muskariryhmät järjestetään ikäkausien mukaan.

Musiikkivalmennus

Musiikkivalmennus on 6-9 vuotiaille lapsille suunnattua ryhmäopetusta, johon pääsee mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Soitonopetus

Soitonopetus on yksilöopetusta. Vapaat oppilaspaikat myönnetään uusille oppilaille ilmoittautumisjärjestyksessä. Myös aikuiset voivat ilmoittautua musiikkiopistoon opiskelemaan.
Oppilaspaikka voidaan myöntää kesken lukukauden, mikäli niitä vapautuu..
Sotkamossa voi opiskella seuraavia soittimia: alttoviulu, harmonikka, huilu, kantele, kitara, klarinetti, lyömäsoittimet, saksofoni, sello, sähkökitara, piano ja viulu

Yhteissoitto

Musiikkiopistossa toimii toistakymmentä soitinyhtyettä ja orkesteria. Yhteissoitto on tärkeä osa opintoja ja se kuuluu kaikille vasta-alkajasta edistyneisiin. Musiikkiopistossa on mahdollista osallistua ainoastaan ryhmäopetukseen. Osallistumisen edellytyksenä on riittävä osaaminen omassa instrumentissa.
Opinnoissaan pitkällä oleville soittajille: Sinfonietta Lentua
Puhaltajille ja lyömäsoittajille: Tornado ja Kuhmon Puhallinorkesteri
Jousisoittajille: Taikajouset ja Rondo-orkesteri
Kuhmossa ja Sotkamossa on paljon erilaisia soitinkokoonpanoja.

Musiikin hahmottamisaineet

Musiikin hahmottaminen on oppiaine, jossa musiikilliset tiedot ja taidot kehittyvät ryhmäopetuksessa käytännönläheisin opetusmenetelmin. Musiikin hahmottamisaineissa
opitaan mm. musiikin luku- ja kirjoitustaitoja, musiikin hahmottamista ja tyylien tuntemusta – musiikin yleissivistystä. Ennen hahmotusaineiden aloitusta uusille oppilaille suositellaan osallistumista Musapajaan vähintään yhden lukuvuoden ajan. Musapajassa opitaan rytmiikkaa, yhteismusisointia ja laulua.