Opiskeluhuolto

Oppilashuollon tarkoituksena on edistää oppilaan ja koko opiskeluyhteisön hyvinvointia, huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä sekä oppilaiden osallisuutta itseään ja opiskeluyhteisöä koskevissa asioissa. Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus.

Perusopetuksen oppilashuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa.

Sotkamossa toimii oppilashuollonohjausryhmä ja koulukohtaiset oppilashuoltoryhmät. Ohjausryhmä vastaa opetuksen järjestäjäkohtaisen yleisestä ja koulukohtainen oppilashuoltoryhmä koulun oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista.

Yksittäistä oppilasta koskevat asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Yksilökohtaiseen oppilashuoltoon kuuluvat monialaisen asiantuntijaryhmän tuen lisäksi kouluterveydenhuollon-, koulupsykologin- ja koulukuraattorin palvelut.