Neuvolatyö, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Neuvola tarjoaa sotkamolaisille perhesuunnittelu-, äitiys-, lastenneuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluita sekä aikuisten rokotuspalveluita.

Yhteystiedot

Äi­tiys-, las­ten- ja per­he­suun­nit­te­lu­neu­vo­la
toi­mis­to
puh. 08 6156 5053

Meil­lä on käy­tös­sä ta­kai­sin­soit­to­pal­ve­lu.
Soi­tam­me ta­kai­sin mah­dol­li­sim­man pian tai vii­meis­tään seu­raa­van työ­päi­vän ai­ka­na.

 

Tulosyksikön päällikkö

Maila Moilanen puh. 044 797 0154
maila.moilanen@kainuu.fi

 

Perhesuunnittelu-, äityis- ja lastenneuvola

Terveydenhoitajat Eija Ahtonen, Pirjo Parviainen, Leena Karjalainen,
Virpi Kilpeläinen ja Katja Kukkaslahti

 

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Terveydenhoitaja Eeva Heikkinen
puh. 044 797 0699
eeva.j.heikkinen@kainuu.fi
Vuokatin koulu, Pohjavaaran koulu, Naapurinvaaran koulu, Sotkamon lukio, Vuokatin Urheiluopisto ja KAO

 

Terveydenhoitaja Anne-Mari Liuski
puh. 044 797 0030
anne-mari.liuski@kainuu.fi
Leivolan koulu ja Tenetin koulu

 

Terveydenhoitaja Tiina Uhlbäck
puh. 044 797 4441
tiina.uhlbäck@kainuu.fi
Salmelan koulu, Kontinjoen koulu