Sitouttavan kouluyhteisötyön pilottihanke

Koulukohtauttajat jalkautuvat oppilaiden sekä henkilökunnan kouluarkeen ja ovat valmiita kohtaamaan lapset ja nuoret

  • Koulukohtauttaja on osa koulun henkilökuntaa ja tekee moniammatillista yhteistyötä eri verkostojen kanssa.
  • Koulukohtauttaja on turvallinen aikuinen koulun arjessa, joka kuuntelee ja kohtaa nuoria, ennaltaehkäisee yksinäisyyttä ja kiusaamista, edistää hyvää luokkahenkeä ja yhteisöllisyyttä sekä pyrkii parantamaan kokonaisvaltaista hyvinvointia.
  • Koulukohtauttajan työn tavoitteita ovat oppilaan ohjaaminen tarkoitustenmukaisten palvelujen piiriin, koulun ja kodin yhteistyön edistäminen, lapsen ja nuoren tunne- ja vuorovaikutustaitojen, itsetunnon, oppimisen ja osallisuuden taitojen kehittymisen tukeminen.
  • Koulukohtauttaja toimii paikallisen yhteistyön lisäksi yhteistyössä valtakunnallisen SKY-sitouttava kouluyhteisötyö-pilottien kanssa.
  • Kehittämistyössä on mukana myös Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi tehden verkkokyselyarviointeja koko kouluyhteisössä toimijoille.
  • Koulukohtauttaja tutustuu luokkiin ja koulun oppilaisiin sekä rakentaa keskinäistä luottamusta koulun kaikkiin jäseniin.
  • Koulukohtauttajan tavoittaa parhaiten Wilman kautta.

SKY – sitouttavan kouluyhteisötyön -pilottihanke 2021-2023

Pilotin tarkoituksena on kehittää malleja, joilla sitoutetaan koulunkäyntiin ja kouluyhteisöön sekä vahvistetaan koulukulttuuria ja hyvinvointia kouluissa. Kohteena ovat 5.-9. -luokkien oppilaat sekä heidän kanssaan työskentelevä henkilökunta. Pilotteja on meneillään useita eri puolilla Suomea. Koillismaa-Kainuu alueelta pilottiin kuuluu seitsemän kuntaa Kuusamo, Taivalkoski, Posio, Sotkamo, Paltamo, Hyrynsalmi ja Ristijärvi. Pilotissa työskentelee kohtauttavan koulutyön koordinaattori ja 4,5 koulukohtauttajaa.

Sotkamossa hankkeessa on toiminut koulukohtauttaja Mira Pietikäinen elokuusta 2021 alkaen. Hän toimii Sotkamossa pääsiassa Tenetin koululla maanantaisin. Koulukohtauttaja Marjo Tolonen on aloittanut työt huhtikuussa 2022 alueena kaikki Sotkamon alakoulut sekä osittain Tenetti. Sotkamossa yhtenä tavoitteena hankkeen yleisten tavoitteiden lisäksi on luoda yhteisöllisyyttä tukeva hyvinvoinnin vuosikello koulujen työn tueksi.

 Koulukohtauttajat somessa

Facebook: Koulukohtauttajat Anttu Ja Susan (koordinaattorin päivityksiä)

Ota myös seurantaan

TikTok: usva_kohtaa