Koulun kiusaamisen vastainen malli

Kiusaamisen ennaltaehkäiseminen

 • koululla toimivien kiusaamisen vastaisen tiimin ja koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän tehtävänä on suunnitella, kehittää ja arvioida ennaltaehkäisevää toimintaa
 • koulun turvallisuutta ja viihtyisyyttä sekä työrauhaa ohjaa koulun järjestyssäännöt
 • luokat allekirjoittavat sitoumuksen lukuvuoden alussa, jossa he sitoutuvat olemaan kiusaamatta sekä ilmoittamaan koulun aikuiselle, jos he havaitsevat kiusaamista
 • kiusaamisen vastainen tiimi esittäytyy lukuvuoden alussa

Toimintaohjeet kiusaamistilanteen selvittämiseen

 • koulussa toimii kolmen henkilön muodostama kiusaamisen vastainen tiimi
 • ilmoituksen tiimille kiusaamisesta voi tehdä kuka vain
 • tiimi arvioi tilanteen ja päättää jatkotoimenpiteistä

1. Oppilashaastattelu

 • tiimi haastattelee oppilaat yksin ja yhdessä mahdollisimman pian
 • huoltajiin ollaan yhteydessä välittömästi haastattelujen jälkeen ja heille kerrotaan tilanteesta
 • tarvittaessa sovitaan huoltajien kanssa jatkotoimenpiteistä
 • sovitaan oppilaiden kanssa jatkotoimenpiteistä; jatkuuko asian käsittely yhdessä huoltajien kanssa vai loppuuko tapauksen käsittely
 • lomakkeen allekirjoittavat kaikki paikallaolijat

2. Ryhmäkeskustelu

 • paikalla oppilaat, huoltajat ja tiimin jäsenet
 • yksi tiimin jäsen toimii puheenjohtajana, toinen jäsen kirjaa asiat sähköiselle lomakkeelle
 • selvitetään senhetkinen tilanne ja kirjataan mahdolliset uudet ilmenneet asiat
 • kirjataan sovitut asiat, sovitaan jatkosta ja seurannasta
 • kerrotaan kuinka toimitaan jos kiusaaminen jatkuu
 • lomakkeen allekirjoittavat kaikki paikallaolijat

3. Moniammatillinen tiimi

 • paikalla moniammatillinen tiimi, johon kutsutaan tapauskohtaisesti oppilaiden ja huoltajien lisäksi esimerkiksi rehtori, koulupoliisi, lastensuojelun edustaja, koulupsykologi, kuraattori, terveydenhoitaja, koululääkäri
 • tiimin jäsen johtaa keskustelua ja toinen tiimin jäsen kirjaa asiat sähköiselle lomakkeelle
 • käydään läpi tapaus ja mahdolliset uudet ilmenneet asiat
 • kirjataan sovitut asiat sekä sovitaan jatkosta ja seurannasta
 • lomakkeen allekirjoittavat kaikki paikalla olijat