Perusopetuksen lomakkeet

Kouluun ilmoittautuminen 2019

Enrolment in Basic education

Hakemus koulunkäynnin aloittamisesta muussa kuin oman koulunkäyntialueen koulussa

Hakemus koulunkäynnin poikkeuksellista aloittamisesta

Erityissyistä myönnettävän koulukuljetuksen hakemus

Kouluhuoneiston luovuttamista koskeva hakemus

Koulutoimi loma-anomus

Erityisruokavaliot päivähoidossa ja koulussa tiedote

Aamu- ja iltapäivätoimintahakemus 2019

A2 kielen opiskeluun ilmoittautuminen 2019

Anomus A2-kielen opiskelun keskeyttämisestä

ChromeBook -laitteen rikkoutumisilmoitus