Perusopetuksen lomakkeet

Kouluun ilmoittautuminen

Enrolment in Basic education

Hakemus koulunkäynnin aloittamisesta muussa kuin oman koulunkäyntialueen koulussa

Hakemus koulunkäynnin poikkeuksellista aloittamisesta

Erityissyistä myönnettävän koulukuljetuksen hakemus

Kouluhuoneiston luovuttamista koskeva hakemus

Koulutoimi poissaoloanomus

Erityisruokavaliot päivähoidossa ja koulussa tiedote

A2 kielen opiskeluun ilmoittautuminen

Anomus A2-kielen opiskelun keskeyttämisestä

Chromebook-päätelaitteen rikkoutumis ja -vikailmoitus

Lupa henkilötietojen käyttöön ViLLE-oppimisjärjestelmässä