Perusopetuksen lomakkeet

Kouluun ilmoittautuminen

Enrolment in Basic education

Hakemus koulunkäynnin aloittamisesta muussa kuin oman koulunkäyntialueen koulussa

Hakemus koulunkäynnin poikkeuksellista aloittamisesta

Erityissyistä myönnettävän koulukuljetuksen hakemus

Kouluhuoneiston luovuttamista koskeva hakemus

Koulutoimi loma-anomus

Erityisruokavaliot päivähoidossa ja koulussa tiedote

Aamu- ja iltapäivätoimintahakemus

A2 kielen opiskeluun ilmoittautuminen

Anomus A2-kielen opiskelun keskeyttämisestä

ChromeBook -laitteen rikkoutumisilmoitus

Lupa henkilötietojen käyttöön ViLLE-oppimisjärjestelmässä