Kasvun, kehityksen ja oppimisen tuki

Lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukitoimet ovat osa kunnan varhaiskasvatus- ja esiopetuspalveluja. Tukea annetaan lapselle ensisijaisesti omassa ryhmässä erilaisin joustavin järjestelyin, ellei lapsen etu edellytä tuen tarjoamista toisessa ryhmässä tai yksikössä.

Yksilöllisempi erityinen tuki mahdollistuu Leivolan ja Tiilikankaan integroiduissa pienryhmissä, sekä Tiilikankaan päiväkodin integroidussa pienesiopetusryhmässä.

Riittävän aikainen ja oikein kohdennettu tuki edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia sekä ehkäisee ongelmien syntymistä, kasvamista ja monimuotoistumista.

Tuen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa on mukana kunnan varhaiskasvatuksen erityisopettajat.