Kasvun, kehityksen ja oppimisen tuki

Lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukitoimet ovat osa kunnan varhaiskasvatus- ja esiopetuspalveluja. Tukea annetaan lapselle ensisijaisesti omassa ryhmässä erilaisin joustavin järjestelyin, ellei lapsen etu edellytä tuen tarjoamista toisessa ryhmässä tai yksikössä.

Yksilöllisempi erityinen tuki mahdollistuu Leivolan ja Tiilikankaan integroiduissa pienryhmissä, sekä Tiilikankaan päiväkodin integroidussa pienesiopetusryhmässä.

Riittävän aikainen ja oikein kohdennettu tuki edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia sekä ehkäisee ongelmien syntymistä, kasvamista ja monimuotoistumista.

Tuen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa on mukana kunnan varhaiskasvatuksen erityisopettajat.

Komulainen Tarja
varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Leivolan päiväkoti
044 750 2717
tarja.a.komulainen@sotkamo.fi

Kyllönen Arja
varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Päiväkoti Satuvakka
044 750 2468
arja.kyllonen@sotkamo.fi

Vuorinen Marja-Leena
varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Tiilikankaan päiväkoti
044 750 2417
marja-leena.vuorinen@sotkamo.fi

Romppainen Pia
varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Tiilikankaan päiväkoti
044 750 2036
pia.romppainen@sotkamo.fi

Patjas Saara
vs. kiertävä
varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Perhepäivähoito
040 572 1129
saara.patjas@sotkamo.fi