Kunnallinen perhepäivähoito

Perhepäivähoito on kodinomaista, pienessä ryhmässä tapahtuvaa varhaiskasvatusta, jossa korostuvat perushoito, leikki ja kiireettömyys. Perhepäivähoidossa tavoitteena  on lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi, mikä saavutetaan tiiviillä kasvatuksellisella vuoropuhelulla lapsen huoltajien kanssa.

Keskeisenä voimavarana perhepäivähoidossa ovat ammattitaitoiset ja turvalliset hoitajat, joiden toimintaa ohjaavat varhaiskasvatussuunnitelma ja lasten yksilölliset varhaiskasvatussuunnitelmat, jotka hoitaja laatii yhdessä vanhempien kanssa. Kotiruoka, runsas ulkoilu ja syli, yksilöllinen perushoito, pieni ryhmä ja kodinomainen tapa toimia ovat perhepäivähoidon kivijalkoja.

Perhepäivähoitoryhmään voi kuulua enintään neljä kokopäiväistä lasta, hoitajan omat alle kouluikäiset lapset mukaan luettuna.

Hoitajan ollessa sairas tai lomalla, perhepäivähoitolapsille järjestetään tarvittaessa varahoitopaikka päiväkotiin.

Perhepäivähoitoa järjestetään Sotkamossa Kirkonkylän, Rauramon, Tenetin alueella, perhepäivähoidossa on tällä hetkellä 16 hoitopaikkaa.