Kultapiiskut

Kultapiiskujen lapset ovat mukana 2-vuotisessa esiopetuskokeilussa. Ryhmässä on esiopetuskokeilun koeryhmään kuuluvia 2016 ja 2017 syntyneitä lapsia, ja toimimme omissa pienryhmissä syntymävuosien mukaan. Esiopetuksen lisäksi järjestämme täydentävää varhaiskasvatusta.

Toimintamme pohjautuu myönteiseen tapaan tapaan toimia lapsen kanssa, Kultapiiskujen oppimisilmapiiri luo lapsille edellytyksen oppia ja kasvaa omana itsenään, vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Tuemme lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista.