Päiväkoti Satuvakka

Päiväkoti Satuvakka toimii kolmessa eri toimipisteessä. Päätalossa toimii esiopetusryhmän lisäksi 5 ryhmää 1 – 5 -vuotiaille lapsille, Kuikkaniementiellä 1 – 5 -vuotiaiden sisarusryhmä ja Pohjavaaran koululla esiopetusryhmä Pohjavaaran ja Naapurinvaaran alueen lapsille.

Toiminnassamme painottuu vuorovaikutus, osallisuus, leikki ja ystävyys. Suunnittelemme monipuolista toimintaa yhdessä lasten kanssa heidän mielenkiinnon kohteitaan ja vahvuuksiaan hyödyntäen. Arki on täynnä elämyksiä, kokemuksia sekä tekemisen ja onnistumisen iloa. Yhteistyö vanhempien kanssa on meille tärkeää.

Toiminta-ajatus

Yhdessä lapsen ja perheen kanssa toimien rakennamme turvallisen ja kiireettömän arjen – hetkeen tarttuen. Lapsi saa kokea elämisen iloa omana itsenään yhdessä toisten kanssa.

Vinkkilinkki – Mikä se on?

Satuvakassa toimiva vanhempainneuvosto on nimeltään Vinkkilinkki. Vinkkilinkin tärkein tehtävä on olla ”meidän yhteinen juttu”!
Lisäksi se
– toimii linkkinä kodin ja päiväkodin välillä
– tekee aktiivista ja antoisaa yhteistyötä ja mahdollistaa yhteisöllisyyden
– järjestää tapahtumia, talkoita, juhlia jne.
– madaltaa vanhempien kynnystä tuoda esille omia ideoitaan/palautettaan
– organisoi ja delegoi tehtäviä kaikille
– kerää varoja yhteiseksi hyödyksi

Vinkkilinkin jäsenet 2019-2020
Jaana Hakala, puheenjohtaja / Katajaiset
Minna Piirainen / Sammaleiset
Alisa Gerasimova / Maahiaiset
Nina Kilponen / Peukaloiset
Johanna Rysälä / Menninkäiset
Päiväkodin edustajat
Heikki Niskanen, päiväkodin johtaja
Jaana Ronkainen, varhaiskasvatuksen opettaja, Sammaleiset