Naavaset

Naavaset on Naapurinvaaran ja Pohjavaaran alueen lasten esiopetusryhmä. Naavasista iso osa on taksikuljetuksilla kulkevia lapsia, joten viestinnässä kodin kanssa käytetään reissuvihkoa. Viikkotiedotteet ja muut postin välittyvät kotiin sitä kautta.

Toiminnassamme lähestymme uutta asiaa monin eri keinoin, tavoitteenamme on kokonaisvaltainen oppiminen. Tärkeimpänä oppimisprosessina on lapsen tapa kohdata maailma – leikki! Rohkaisevassa ja hyväksyvässä ilmapiirissä lapsen on turvallista ilmaista itseään.

Ryhmämme toimii Pohjavaaran koululla ja yhteistyö koulun kanssa on meille tärkeää.