Peukaloiset

Peukaloiset on 0 –  3-vuotiaiden ryhmä. Peukaloisissa on tärkeää auttaa lasta kehittymään sosiaaliseksi, omatoimiseksi, maailmaa tutkivaksi ja elämästä nauttivaksi yksilöksi. Tarjoamme lapselle hyvän perushoidon ja turvallisen ympäristön, jossa lapsi voi leikin kautta harjaannuttaa taitojaan ja tietojaan.

Viikko-ohjelmaan kuuluu metsäretkiä, leikkimistä, salijumppaa, muskaria ja kädentaitojen harjoittamista. Emme myöskään unohda lasten omaehtoista leikkiä, vaan järjestämme sille riittävästi aikaa päivittäin.