Tiitiäiset

Tiitiäiset on 21-paikkainen 3 – 4 -vuotiaiden ryhmä.

Tiitiäisissä jokainen lapsi saa kasvaa omana, ainutlaatuisena itsenään kiireettömässä ja välittävässä ilmapiirissä. Etsimme iloa uusista asioista monipuolisesti, lapsilähtöisesti ja leikin kautta – toteutamme kokopäiväpedagogiikkaa, jossa jokainen päivän hetki on yhtä arvokas tilaisuus oppimiseen ja onnistumiseen.

Meille on tärkeää positiivinen, kuunteleva ja läsnä oleva vuorovaikutus lasten kanssa. Panostamme sosiaalisten ja tunnetaitojen kehittymiseen sekä hyvien tapojen, omatoimisuuden ja oman ajattelun vahvistamiseen.

Yhteistyössä vanhempien kanssa rakennamme lapsen elämälle vahvaa perustaa – perusturvallisuuden tunnetta, kokemusta osallisuudesta, tervettä itsetuntoa, taitoa toimia toisten kanssa ja oppimisen iloa.