Kainuun ensimmäisessä KulttuuriGaalassa palkittiin kulttuurin ja taiteen ammattilaisia ja sisältöjä

Kainuun ensimmäinen KulttuuriGaala järjestettiin perjantaina 1.12.2023 Sotkamossa, Vuokatin Katinkullassa. KulttuuriGaalassa palkittiin kulttuurin ja taiteen kentällä kuluneena vuonna sävähdyttäneitä taiteen ja kulttuurin ammattilaisia sekä toteutettuja sisältöjä. Palkintokategoriat olivat Kulttuurin tulevaisuus, Kulttuuripersoona, Kulttuurin hyvinvointi, Kulttuuriteko sekä Kulttuurivienti.

Eläintenpitoa koskevia uusia vaatimuksia

1.1.2024 voimaan tuleva laki eläinten hyvinvoinnista tuo uusia vaatimuksia useimpien eläinten pitäjille. Lisäksi osa toimenpiteistä ja välineistä muuttuu uuden lain myötä kielletyksi. Myöhemmin annettavilla asetuksilla tullaan antamaan tarkempia säännöksiä monista eläinlajikohtaisista asioista. Tähän listaan on koottu muutamia tärkeimpiä uuden lain tuomia muutoksia.