Tietosuoja

Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja näkyvyyttä. Henkilötietolain mukaisesti rekisteröidylle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Rekisteröity voi tarkastaa itseään koskevat tiedot sekä pyytää oikaisua henkilötietolain 29§ mukaan.

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen.

Tietosuojavastaavan yhteystiedot
puh. 044 750 2243
s-posti: kirjaamo@sotkamo.fi

Tietopyynnöt toimitettava kirjallisena osoitteeseen:

Sotkamon kunta
Tietosuojavastaava
Markkinatie 1
88600 Sotkamo

Rekisterin tarkastuspyyntö
Rekisteritietojen korjauspyyntö

Varhaiskasvatus, perusopetus ja lukio

Oppilasrekisterin tietosuojaseloste
Oppilashuollon rekisterin tietosuojaseloste
Varhaiskasvatuksen asiakasrekisterin tietosuojaseloste
Tietosuojaseloste varhaiskasvatuksen Varda -tietovarannosta

Muu sivistyksen toimiala

Aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasrekisterin tietosuojaseloste
Etsivän nuorisotyön asiakasrekisterin tietosuojaseloste
Väliaseman asiakasrekisterin tietosuojaseloste
Nuorisotoimen järjestörekisterin tietosuojaseloste
Kansalaisopiston opettaja-, opiskelija-, ja kurssirekisterin tietosuojaseloste
Kirjaston asiakasrekisterin tietosuojaseloste
Kirjaston kotipalvelun asiakasrekisterin tietosuojaseloste
Kulttuuritoimijoiden rekisterin tietosuojaseloste
Sotkamon kunnan liikunta- ja kokoustilojen varausjärjestelmän asiakasrekisterin tietosuojaseloste
Liikuntapalvelujen järjestörekisterin tietosuojaseloste
Liikuntapalvelujen uutiskirjeen tietosuojaseloste

Asuminen ja ympäristö

Asuntorekisterin tietosuojaseloste
Kameravalvonnan tietosuojaseloste
Korjausavustusrekisterin tietosuojaseloste
KuntaNet rakennusvalvonta tietosuojaseloste

Kunta ja hallinto

Sidonnaisuusrekisterin tietosuojaseloste
Rekrytointiohjelma Kuntarekry.fi tietosuojaseloste
Lomitusjärjestelmän tietosuojaseloste
Palkkatietojärjestelmä BI-Sap tietosuojaseloste
Kassajärjestelmän tietosuojaseloste
Laskutus- ja myyntireskontran tietosuojaseloste
Asiakastietojen arkistointijärjestelmän tietosuojaseloste
Toimittajarekisterin tietosuojaseloste
Sähkölaskutusasiakkaiden tietosuojaseloste
Yksityistieavustusten maksatusrekisterin tietosuojaseloste
Sisäilmailmoitusten rekisteriseloste
Vesilaskutusjärjestelmä InWorks (Solteq) tietosuojaseloste
Jamix ruokatuotannon rekisterin tietosuojaseloste
Ruokapalveluiden erityisruokavaliorekisterin tietosuojaseloste
Keypron verkkotietojärjestelmän tietosuojaseloste
Palveluntuottajaluettelon tietosuojaseloste
16-20 vuotiaiden harrastetakuun rekisteröitymisen tietosuojaseloste
Yli 70–vuotiaiden asukkaiden kontaktointi epidemiatilanteessa tietosuojaseloste
Yksinyrittäjien avustushakemustietosuojaseloste