Tietosuojaseloste

Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja näkyvyyttä.
Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on henkilörekisterissä. Tiedot on annettava ymmärrettävässä muodossa ja tarvittaessa ne saa myös kirjallisena.

Käsittelyaika on yksi (1) kuukausi. Jos pyynnön suorittaminen kestää kauemmin rekisterinpitäjästä riippumattomista syistä, ilmoitamme, mikäli tarvitsemme käsittelylle lisäaikaa. Käsittelyn määräaika on tällöin enintään kolme (3) kuukautta alkuperäisestä pyynnöstäsi.

Käyttääkseen oikeuttaan, rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä suoraan tietosuojaselosteessa mainittuun tahoon tai toimittaa pyynnön verkkosivuilta saatavalla lomakkeella.
Rekisteröidyllä on oikeus:

• tarkastaa itseään koskevat tiedot
• pyytää tietojen oikaisemista
• vaatia tietojen poistamista (ei koske lakisääteisiä tehtäviä)
• vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista
• vastustaa henkilötietojen käsittelyä
• pyytää itse toimittamien henkilötietojen siirtämistä rekisterinpitäjältä toiselle
• peruuttaa annettu suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsotaan, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Lisää rekisteröidyn oikeuksista löytyy tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta.

Tietosuojavastaavan yhteystiedot
puh. 044 750 2243
s-posti: kirjaamo@sotkamo.fi

Tietopyynnöt toimitettava kirjallisena osoitteeseen:
Sotkamon kunta
Tietosuojavastaava
Markkinatie 1
88600 Sotkamo

Aloita tulostamalla ja täyttämällä henkilötietojen tarkastuspyyntölomake klikkaamalla tästä.

Tutustu rekisteriselosteisiimme täältä.