Kaavoitus

Kaavoitus toimialueen tehtäviin kuuluu kaavojen valmistaminen, tuottaminen ja valvonta, rakentamisen ja alueiden käytön ohjaaminen ja neuvonta sekä poikkeamislupien valmistelu.

KAAVAKARTTAPALVELU
– asemakaavayhdistelmä
– ranta-asemakaavat
– yleiskaavat

OPASKARTTAPALVELU