Lomakkeet

Täytetyt ja allekirjoitetut lomakkeet tulee toimittaa sähköisen lupahakemuksen liitteeksi tai rakennusvalvontatoimistoon :

Sotkamon kunnan rakennusvalvontatoimisto

Markkinatie 1

88600 SOTKAMO

 

Aloituskokouspöytäkirja

Asuinhuoneistoilmoitus (RH2)

Hakemus käytöstä poistetun öljysäiliön jättämisestä maaperään

Ilmoitus rakennuksen poistumasta (RK9)

Ilmoitus väestönsuojasta

Jatkoaikaa rakennustyön aloittamiselle / loppuun saattamiselle

Jätevesisuunnitelman perustietolomake

Kokoontumistilahakemus (MRA 54 §)

Lupahuoneistotietojen korjaus (RH4)

Maisematyölupahakemus

Naapurin kuuleminen

Naapurin kuuleminen (maisematyölupa)

Naapurin suostumus

Poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisuhakemus

Purkamislupahakemus / ilmoitus

Rakennushankeilmoitus (RH1)

Rakennus- / toimenpidelupahakemus

Rakennuksen paloturvallisuuden perustietolomake

Rakennustyön aloittamisilmoitus

Rakennustyönjohtajan hakemus

Rakennusvaiheilmoitus (RH5)

Selvitys rakennusjätteen käsittelystä

Suunnittelijoiden nimeäminen