Lomakkeet

Täytetyt ja allekirjoitetut lomakkeet tarvittavine liitteineen tulee toimittaa rakennusvalvontatoimistoon osoitteeseen:

Sotkamon kunnan rakennusvalvontatoimisto

Markkinatie 1

88600 SOTKAMO

 

Aloituskokouspöytäkirja

Asuinhuoneistoilmoitus (RH 2)

Hakemus käytöstä poistetun öljysäiliön jättämisestä maaperään

Ilmoitus rakennuksen poistumasta (RK 9)

Ilmoitus väestönsuojasta

Jatkoaikaa rakennustyön aloittamiselle / loppuun saattamiselle

Jätevesisuunnitelman perustietolomake

Kokoontumistilahakemus (MRA 54 §)

Maisematyölupahakemus

Naapurin kuuleminen

Naapurin kuuleminen (maisematyölupa)

Naapurin suostumus

Poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisuhakemus

Purkamislupahakemus / ilmoitus

Rakennushankeilmoitus (RH 1)

Rakennus- / toimenpidelupahakemus

Rakennuksen paloturvallisuuden perustietolomake

Rakennustyönjohtajan hakemus

Selvitys rakennusjätteen käsittelystä

Suunnittelijoiden nimeäminen