Jätevedet

Talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla säädetään hajajätevesiasetuksella (209/2011). Nimensä mukaisesti hajajätevesiasetus koskee haja-asutusalueen viemäriverkostojen ulkopuolisia kiinteistöjä.

Jätevesijärjestelmät, jotka eivät täytä uudessa hajajätevesiasetuksessa säädettyjä vaatimuksia, on saatettava asetuksen vaatimusten mukaisiksi viimeistään 15.3.2018 mennessä. Puhdistustasoa koskevan vaatimuksen noudattamisesta on vapautettu ne kiinteistönomistajat, jotka asuvat kiinteistöllä vakituisesti ja ovat täyttäneet 68 vuotta ennen 9.3.2011. Vapautusta voi hakea myös sosiaalisilla perusteilla viideksi vuodeksi kerrallaan.

Puutteellisesti toimivat järjestelmät tulee kuitenkin korjata välittömästi, samoin kiinteistöt, joissa suoritetaan rakennus- tai toimenpideluvan edellyttävää korjaus tai muuta toimintaa.

Kainuun jätevesihanke: Kainuun Nuotta ry

Selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä

Lisätietoja: Rakennustarkastaja, Vesa Hakkarainen p. 044 750 2142

Ympäristötarkastaja, Taina Huttunen p. 044 750 2179