Yleisiä ohjeita

Sotkamon vesilaitoksen yleisistä ohjeista löydät asiantuntijoidemme laatimat tärkeät tiedot ja käytännön neuvot niin sähkökatkojen, talven tuloon varautumisen, talousveden käytön kuin erilaisten vesivuotojen varalle.

Mitä viemäriin ei saa laittaa

 • Kotitalousjätteitä (perunan- tai hedelmien kuoria, ruuan jätteitä),
 • Kahvin sakkoja, tupakantumppeja
 • Kääre- tai sanomalehtipaperia,
 • Tekstiileitä, hiekkaa, rakennusjätteitä,
 • Rasvoja, öljyjä tai myrkyllisiä kaasuja muodostavia aineita,
 • Suurta määrää vettä, jonka lämpötila ylittää +40°C,
 • Bensiiniä, liuottimia tai muita palo- ja räjähdysvaaraa aiheuttavia aineita.

Toimintaohjeet sähkökatkon sattuessa

 • Varatkaa etukäteen talousvettä noin 6 tunnin tarpeeseen. Henkilöä kohden tarve on noin 6-10 litraa/vuorokausi.
 • Kun sähkökatko on päällä, välttäkää veden laskemista viemäriverkostoon.
 • Vettä on saatavilla rajallinen määrä, joten ottakaa vain tarvitsemanne määrä.
 • Vesi tulee vapaalla paineella, joten vesihanasta todennäköisesti tulee vettä, jos häiriön kesto rajoittuu 2-6 tuntiin. Vesi on myös juomakelpoista, sakkaa voi esiintyä verkostopaineen muuttumisen vuoksi.
 • Vesilaitos käyttää sähköä veden pumppaamiseen sekä veden verkostopaineen ylläpitämiseen, joten sähkökatkon sattuessa ne kotitalouden, joiden vesijohtoverkoston alueella on paineenkorotusasemia, jäävät vedettömiksi. Nämä alueet ovat pääsääntöisesti haja-asutusalueella.
 • Pääsääntöisesti viemärilinjat ovat nk. viettoviemäreitä, mutta jätevedet johdetaan jäteveden pumppaamoihin ja pumppaamoiden kapasiteetti on rajallinen. Sähkökatkon aikana pumppaamoiden pumput eivät toimi ja pumppaamoiden täyttyessä jätevesi johtuu ylivuotojen kautta luontoon.
 • Käsihygieniaan kannattaa varata desinfiointiainetta tai desinfiointipyyhkeitä.

Sähkökatkon aikana välttäkää seuraavia toimintoja, jotta viemäriverkoston kapasiteetti ei ylikuormittuisi

 • Suihkussa käyminen
 • WC huuhtelu
 • Käsitiskien tiskaaminen
 • Astian- ja pyykinpesukoneiden käyttö

Kiinteistöjen talven tuloon varautuminen vesijohtojen jäätymisen estämiseksi

 • Huomioi pakkasten tulo ja sulje kesän ajalta auki jäänet ikkunat, räppänät, ovet yms. paikat mistä kylmä pääsee aiheuttamaan vesimittareiden ja putkistojen jäätymistä. Jäätyneen mittarin vaihdosta veloitetaan mittarin hinta ja asennustyöhön käytetyt työtunnit.
 • Ilmoita vesilaitokselle, jos on tarvetta poistaa vesimittari talveksi pois kesäkäytössä olevasta kiinteistöstä. Jäätynyt ja uudelleen sulanut vesimittari/putkisto voi aiheuttaa kalliin yllätyksen vuotamisen yhteydessä. Mittarin poisto ja asennus veloitetaan palvelumaksuhinnaston mukaisesti.
 • Lisää lämmöneristystä putkien päälle tai laita lämmittimiä ko. tiloihin, muista kuitenkin tulipalovaara erilaisten laitteiden käytössä. Avotulella vesijohtoputkistojen sulattaminen on kiellettyä.
 • Ennen kovien pakkasten aikaa kannattaa huomioida, mistä talon vesijohto tulee rakennukseen sisään ja miettiä ajo- ja kulkureitit ja lumien auraamiset putkilinjan päällä. Lumi on hyvä pakkaseriste.
 • Kovilla pakkasilla kannattaa juoksuttaa vettä hanasta, jos on ollut ongelmia jäätymisen suhteen.
 • Kannattaa huomioida, että kiinteistön liittymisen paikka on pääsääntöisesti tontin rajalla ja talojohdon kunnossapidon kustannuksista vastaa liittyjä runkolinjaan saakka.
 • Rakenteilla olevissa kiinteistöissä tulee huomioida jäätymisriskit.

Tiedätkö missä kiinteistön talosulkuventtiili sijaitsee?

Talousveden muuttunut maku, väri ja haju

Ilmoitamme käyttökatkoista aina etukäteen, mikäli se vain on mahdollista. Korjaustöiden jälkeen voi vesijohdosta irrota saostumia tai ruostetta, mikä aiheuttaa veden laadun hetkellisiä muutoksia, esimerkiksi haju- ja värivirheitä sekä veden sameutta. Jos veden laadussa näyttää olevan vikaa, juoksuta vettä runsaasti ja tarkkaile, tapahtuuko veden laadussa muutoksia. Mikäli juoksutus ei paranna veden laatua, ilmoita asiasta vesilaitokselle (kts. henkilökunta) tai työajan ulkopuolella vikapäivystykseen (044 7502752).

Kiinteistön omat putket vaikuttavat

Veden maku, haju, ja lämpötila voivat myös muuttua veden seisoessa kiinteistön omissa putkissa. Varsinkin vanhat galvanoidut putket antavat metallimaista tai ummehtunutta makua veteen. Ruskea väri johtuu useimmiten talon putkiston ruosteisuudesta. Ellei kyse ole vesikatkoksen jälkitilanteesta, on syytä ottaa yhteyttä taloyhtiön edustajaan, kuten isännöitsijään tai huoltoyhtiöön. Veden juoksuttaminen auttaa.

Sakkaista tai harmaata vettä

Joskus vesijohdosta voi tulla saostumia esim. ruskeaa rautasakkaa, joko korjaustöiden yhteydessä tai paineenvaihteluista johtuen. Yleensä haitta poistuu juoksuttamalla vettä, kunnes se kirkastuu. Vesijohtoverkostoon voi joutua myös ilmaa, mikä näkyy harmaana vetenä. Mikäli harmaus poistuu vettä seisottamalla, on kysymys ilmasta. Ilmiö on luonnollinen ja vaaraton. Se näkyy kuumassa vedessä lähes aina.

Ummehtunut maku

Jos vesi on seissyt yön talon putkistossa ja jos vedenkulutus on muutenkin vähäistä ja putkisto vanha, veteen voi tulla ummehtunut maku. Veden juoksuttaminen auttaa.

Kuluttajatietoja vuodoista

Vesi- ja jätevesilaskun suuruus saattaa joskus yllättää. Tällöin on syytää ensin epäillä ja tarkistaa kiinteistön omien vesilaitteiden toimivuus. Tippaseeko vesihana, vuotaako wc-istuimen huuhteluventtiili, onko putkistoissa mahdollisesti pieniä reikiä? Tippa sekunnissa tekee jo lähes 10 m3 vuodessa.

Mitä vuotovesi maksaa vuodessa?

Seuraavista tiedoista voi hahmottaa käsityksen siitä, mitä erilaiset vuodot maksavat vuodessa. Vesi- ja jätevesimaksun yhteismääräksi on esimerkeissä otettu 4,11 € (voimassa oleva taksa Sotkamossa 1.2.2023 alkaen, sis.alv 24 %).

Vuodon laatuVuotokohdan kokoVuotava määrä/vuosi
Tiheä tippavuotoOmpelulanka30 m³ = 123 €
Ohut vesivirtaParsinneula300 m³ = 1233 €
WC:n jatkuva vuotoTulitikku3 000 m³ = 12330 €
Vanhan mallinen sekoitin vuotoLyijykynä30 000 m³ = 123300 €
Lähde: Vesihuoltoliiton julkaisu Vesi ja me2, 1991

Ota yhteyttä