Kunnanvaltuuston kokous

SOTKAMON KUNTA 

Kunnanvaltuuston kokous pidetään kunnanviraston kunnanvaltuustosalissa maanantaina 26.9.2016 klo 17.00 alkaen.

Asialista on nähtävänä kunnan ilmoitustaululla ja esityslista kokonaisuudessaan kunnan kotisivuilla www.sotkamo.fi

Valtuuston kokouksen pöytäkirjan nähtävänäpito

Kokouksesta laadittu allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä Sotkamon kunnanvirastolla 3.10.2016.

Sotkamossa 21.9.2016

Jouko Korhonen

kunnanvaltuuston puheenjohtaja