Tarkastuslautakunta

Sotkamon tarkastuslautakunnassa on 7 jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on hallinnon ja talouden tarkastus kuntalain 121§:n mukaisesti.
Lautakunnan toimikausi on neljä vuotta ellei kunnanvaltuusto toisin päätä.

Varsinainen jäsen Varajäsen
Yrjö Sorvari Kalervo Liuski
Puheenjohtaja
Ella Mustakangas Helena Aaltonen
Varapuheenjohtaja
Viljo Tuhkanen Ari Karppanen
Jouni Heikkinen Markku Piirainen
Outi Penttinen Irene Laitinen
Paavo Tervonen Jouko Viholainen
Mirja-Maija Hakolampi Anna Värtö