Tilinpäätös

Kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös.

Sotkamon kunnan tilinpäätös 2022

Sotkamon kunnan tilinpäätös 2021

Sotkamon kunnan tilinpäätös 2020

Sotkamon kunnan tilinpäätös 2019

Sotkamon kunnan tilinpäätös 2018

Sotkamon kunnan tilinpäätös 2017

Sotkamon kunnan tilinpäätös 2016

Sotkamon kunnan tilinpäätös 2015

Tilintarkastuskertomukset

Tilintarkastusyhteisö antaa vuosittain tilintarkastuskertomuksen kunnan tilinpäätöksestä.

Sotkamon kunnan tilintarkastusyhteisönä toimii BDO Audiator Oy.

Tilintarkastuskertomus 2022

Tilintarkastuskertomus 2021

Tilintarkastuskertomus 2020

Tilintarkastuskertomus 2019

Tilintarkastuskertomus 2018

Tilintarkastuskertomus 2017

Tilintarkastuskertomus 2016

Tilintarkastuskertomus 2015

Arviointikertomukset

Tarkastuslautakunta antaa vuosittain arviointikertomuksen kunnan tilinpäätöksestä.

Arviointikertomus 2022

Arviointikertomus 2021

Arviointikertomus 2020

Arviointikertomus 2019

Arviointikertomus 2018

Arviointikertomus 2017

Arviointikertomus 2016

Arviointikertomus 2015