Sivistystoimen hallinto

Sivistystoimen hallintopalvelut vastaavat suunnittelu-, valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä, sekä sivistystoimen talous- ja henkilöstöpalveluista.

Ojalammi Merja
sivistysjohtaja – kansalaisopiston rehtori
– sivistystoimen hallinto, talous sekä yleisjohtaminen
– sivistystoimen lautakunnan esittelijänä toimiminen
– henkilöstöhallinto
– eri hallinnonalojen koordinointi
– sivistystoimen tiedottaminen

Hakkarainen Merja
toimialasihteeri
– sivistystoimen lautakunnan esityslistat, pöytäkirjat ja pöytäkirjan nähtävilläpito
– viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat