Sivistystoimen hallinto

Sivistystoimen hallintopalvelut vastaavat suunnittelu-, valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä, sekä sivistystoimen talous- ja henkilöstöpalveluista.

Ojalammi Merja
sivistysjohtaja – kansalaisopiston rehtori

  • sivistystoimen hallinto, talous sekä yleisjohtaminen
  • sivistystoimen lautakunnan esittelijänä toimiminen
  • henkilöstöhallinto
  • eri hallinnonalojen koordinointi
  • sivistystoimen tiedottaminen


Hakkarainen Merja
toimialasihteeri

  • sivistystoimen lautakunnan esityslistat, pöytäkirjat ja pöytäkirjan nähtävilläpito
  • viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat