Kulttuuri- ja museotoimen hankkeet

  • Erityisavustus harvaan asuttujen alueiden kulttuuritoimintaan 2022-2023 (Taike)

    • ympäristötaiteen tekeminen sivukylien asukkaita aktivoiden