Teknisten palvelujen hallinto

Teknisten palvelujen hallinto

Helenius Harri
tekninen johtaja
– ympäristö- ja teknisen ltk:n esittelijä
– henkilöstöasioiden koordinointi
– henkilöstön koulutus
– eri hallinnonalojen koordinointi
– teknisen toimen tiedottaminen
– talousarvion laadinta

Toimistopalvelut

Leinonen Kaarina
toimialasihteeri
– ympäristö- ja teknisen lautakunnan esityslistat, pöytäkirjat, pöytäkirjan nähtävilläpito ja pöytäkirjaotteet
– talousarvion laadinta ja seuranta
– venepaikkojen ja raskaan liikenteen pysäköintialueen parkkipaikkojen vuokraus
– henkilöstösihteerin tehtävät

Mustonen Aija
toimistosihteeri
– vesi- ja jätevesilaskutus, liittymissopimukset
– vesihuoltolaitoksen yleislaskutus

Meriläinen Merja
toimistosihteeri
– ateria- ja siivouspalvelujen laskutus
– yleisten maa-alueiden vuokraus ja laskutus
– kiinteistö- ja liikuntatoimen laskutus
– yksityistieavustusten maksatus
– teknisen toimialan yleislaskutus
– toripaikkavaraukset

Ympäristö- ja teknisen lautakunnan asiat

Ympäristö- ja tekninen lautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kuukauden viimeisenä keskiviikkona,
pöytäkirjat ovat nähtävänä kokousta seuraavan viikon perjantaina teknisessä toimistossa.