Ohjeet ja säännöt

Hallintosäännöllä sekä muilla ohjeilla ja säännöillä määrätään kunnan toimintaan liittyvistä asioista.
Hallintosäännön ohella kunnan toiminnan muita keskeisiä ohjausvälineitä ovat strategia, talousarvio ja taloussuunnitelma.