Sotkamon kunnan logo

Kainuun ELY-keskuksen kuulutus Terrafame Oy:n uraanin talteenottoa koskevasta tarkkailuohjelmaesityksestä annetusta päätöksestä

Ympäristönsuojelulain 527/2014 62 §:n mukaisen suunnitelman hyväksyminen ja muuttaminen seurannan ja tarkkailun järjestämiseksi ympäristösuojelulain 64 § ja 65 §:n mukaisesti.

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut päätöksen (527/2014) 64 §:n mukaisen tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä tarkkailuohjelmaksi. Kuulutettava asia koskee Terrafame Oy:n uraanin talteenottolaitoksenkäyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailusuunnitelman hyväksymistä tarkkailuohjelmaksi.

Terrafame Oy:n tarkkailuvelvollisuus perustuu Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 20.6.2022 (nro 87/2022) antamaan ympäristö- ja vesitalouslupaan.

Kuulutus luettavissa Kainuun ELY-keskuksen verkkosivuilla.