Vuokatin Maisemakallion lomarakennustontit haettavana

Uuden Maisemakallion loma-asuntoalueen tontit Vuokatissa ovat haettavana. Tonttien myyntihinnat ovat 27 000 – 40 000 €/tontti.  Tontit vuokrataan 50 vuodeksi, vuosivuokra (alkuvuokra) on 5 % luovutushinnasta. Tontti on mahdollista ostaa sen jälkeen, kun päärakennus on rakennusvalvonnan lopputarkastuksessa hyväksytty.

Tonttien hakuaika on 2. – 23.4.2024. Rakentajat pääsevät tonteille marraskuussa 2024.  

Lisätietoja saa toimistopäällikkö Päivi Huotarilta puh. 044 750 2212 ja kaavoittaja Juha Kaaresvirralta puh. 044 750 2144,  sähköposti: etunimi.sukunimi@sotkamo.fi.

Sähköinen hakemuslomake ja rakennustapaohje ovat Sotkamon kunnan internet-sivulla www.sotkamo.fi/Maisemakallio. Vaihtoehtoisesti tonttia voi hakea lomakkeella, joka palautetaan hakuaikana sähköpostitse kirjaamo@sotkamo.fi tai Sotkamon kuntaan, osoite Markkinatie 1, 88600 Sotkamo, kuoreen merkintä ”Maisemakallion tontti.”

28.3.2024

Sotkamon kunnanhallitus