Kuulutus katusuunnitelmasta

Ehdotus katusuunnitelmaksi pidetään MRA 43 §:n mukaisesti julkisesti näh-tävänä Sotkamon kunnan teknisessä toimistossa 13 – 27.3.2017 seuraaviin kohteisiin:

Keskustan asemakaava-alue:
– Rantatien, Sepänkujan ja Niemeläntien perusparannus

Sopalan asemakaava-alue:
– Sopalantien, Puronsuunkadun ja Onkitien rakentaminen