Kainuun ELY-keskuksen kuulutus

Kainuun ELY-keskuksen päätös NRC Group Finland Oy:n tekemästä ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee pääosin Kainuuseen sijoittuvilla rata-alueilla tehtävistä töistä aiheutuvaa tilapäistä
melua ja tärinää.

Kuulutus

Päätös