Maaseutu

Maataloustoimi on lakisääteinen maaseutuelinkeinoviranomainen. Sen keskeisenä tehtävänä on maataloustukien hallinnointi.
Maaseututoimi vastaa myös maaseudun kehittämisestä mukaan luettuna kyläasiat.