Työllisyystyöryhmä

Sotkamon kunnassa perustettiin kesällä 2015 työllisyystyöryhmä, johon kuuluu luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita. Työllisyystyöryhmän vetäjänä toimii kunnanvaltuuston puheenjohtaja.

Työllisyystyöryhmä on kokoontunut tiiviisti pohtimaan keinoja ja toimenpiteitä mm. pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi. Yhtenä keinona, jolla pienennettäisiin Kelalle takaisin maksettavaa työmarkkinatuen kuntaosuutta, Sotkamon kunnassa otettiin käyttöön kuntalisä.

Työllisyystyöryhmän jäsenet:
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jouko Korhonen (pj)
Kunnanhallituksen ja -valtuuston jäsen Tuula Rossi-Määttä
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Sakari Seppänen
Kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen
Työllisyysasiantuntija Marjo Leinonen
Työllisyysohjaaja Jonna Juntunen
Etsivä nuorisotyöntekijä Katja Pikkarainen