Työllisyysjaosto

Kunnanhallituksen tekemän päätöksen (21.09.2021  § 207) mukaisesti vuodesta 2015 asti toimineen työllisyystyöryhmän tilalle on perustettu työllisyysjaosto.

Työllisyysjaoston kautta pyritään aiempaa vahvemmin edistämään kuntastrategian kautta syntyviä toimenpideohjelmia ja suunnitelmia. Lisäksi työllisyysjaosto laatii kuntastrategian pohjalta Sotkamon kunnan työllisyysohjelman. Jaosto toimii myös informatiivisena kanavana valmistelusta päätöksentekoon. Työllisyysjaosto tukee toiminnallaan työllisyydenhoidon kuntakokeilua ja tulevia uudistuksia. Jaosto toimii tarvittaessa ohjausryhmänä työllisyydenhoidon hankkeille. Työllisyysjaosto ei ole itsenäinen päätöksentekoelin, vaan toimii kunnan hallintosäännön (3. luku § 5) mukaisesti kunnanhallituksen alaisuudessa. Kunnanhallitus on päättänyt jäsenet jaostoon, johon kuuluu niin luottamushenkilöitä kuin viranhaltijoitakin. Työllisyysjaosto kokoontuu tiiviisti pohtimaan keinoja ja toimenpiteitä työllisyyden edistämiseksi sekä kuntalaisten palveluiden turvaamiseksi työllisyydenhoidon näkökulmasta.

Työllisyysjaoston jäsenet:

Helenius Katja
Juntunen Jonna
Korhonen Jouko (pj.)
Leinonen Marjo
Lukkari Matti
Mustonen Sirpa
Niinivaara Maria
Pikkarainen Katja
Valtanen Kalevi

Jaostojen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus on myös kunnanhallituksen- ja kunnanvaltuuston puheenjohtajalla sekä kunnanjohtajalla.