Biovaaka kertoo hävikin määrän.

Biovaa’at vähentävät ruokahävikkiä Sotkamon ateriapalveluissa -käyttöönoton kokemukset lupaavia

Sotkamon kunnan ateriapalvelut ovat kuluvana vuonna vahvistaneet ekologista vastuullisuuttaan ottamalla käyttöön biovaa’an ateriapalveluiden kaikissa yksiköissä. Vaa’an avulla voidaan vähennetään ruokahävikin määrää ja pienentää ruokailusta aiheutuvaa ympäristökuormitusta ja hiilijalanjälkeä. Myös taloudellinen näkökulma on merkittävä, kun ruokaa voidaan valmistaa entistäkin paremmin tarpeenmukainen määrä ja hävikkiruokaan ei sitoudu taloudellisia hukkaresursseja esimerkiksi jätehuollossa.

Ruokahävikin vähentäminen on tärkeä osa vastuullisuutta myös Sotkamon kunnan ateriapalveluiden toiminnassa jo kuntastrategian arvopohjan mukaisesti. Vastuullisuustyötä on tehty pitkäjänteisesti muun muassa logistiikkapalveluita keskittämällä ja tekemällä pakkausmateriaaleja vähentäviä valintoja. Nyt käyttöönotettu biojätteen mittaaminen vähentää ruokahävikkiä ja tuo ateriapalveluille reaaliaikaista tietoa ruoan kulutuksesta. Raportointijärjestelmä mahdollistaa tiedon hyödyntämisen ja analysoinnin muun muassa opetuksessa. Jokaisen ruokailijan saadessa näkyville omalta lautaselta jäävän ruoan määrän grammoina, kannustaa se tekemään jatkossa valintoja hävikin vähentämiseksi.

”On mielenkiintoista seurata ruokahävikin kehitystä ja kokemusten perusteella voidaan todeta toimenpiteen olevan hyvä apu meidän vastuullisuustyössä. Biovaa’an merkitys ei pysähdy vain pienentyneinä biojätteen määränä vaan myös säästyneenä rahana sillä ruoan hinnan kasvaminen näkyy myös meillä. Ruoka on rahaa!” sanoo ateria- ja siivouspalvelujohtaja Airi Hyvönen.

Sotkamossa ruokahävikkiä mittaavat biovaa’at ovat sijoitettu ruokasalien astianpalautuspisteisiin keräämään tietoa ruokahävikin määrästä. Biojätteeseen on vaikutettu myös linjaston ylijäävän ruoan jakamisessa hävikkiruoan jaon yhteydessä. Näin voidaan hyödyntää jo valmistettu ruoka laittamalla se jakoon yhdessä kaupasta jäävien elintarvikkeiden kanssa.

Lisätietoja
Airi Hyvönen
airi.hyvonen@sotkamo.fi
0447502241