Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus

Ympäristönsuojelulain 64 §:n mukainen tarkkailuohjelmasta kuuleminen.

Kuulutus

Tarkkailuohjelma