Erinomaisia tuloksia Kainuun työllisyyden kuntakokeilussa

Työllisyyden kuntakokeilut aloitettiin maaliskuussa 2021. Kainuun työllisyyden kuntakokeilu sijoittuu valtakunnalliseen kärkipäähän kaikilla työllisyyden kuntakokeilun mittareilla.

Työllisyydenhoidon kuntakokeilulogo.

Vuonna 2022 Kainuun kuntakokeilussa työllistymissuunnitelma tehtiin keskimäärin 97 prosentille työttömistä työnhakijoista ennen työttömyyden ylittymistä yhdellä kuukaudella, mikä oli valtakunnan paras tulos. Aktivointiaste oli keskimäärin 40,5 prosenttia, mikä oli kolmanneksi paras tulos kuntakokeilujen vertailussa. Parhaiten kaikista kuntakokeilualueista Kainuu pärjäsi myös, kun katsotaan kolme kuukautta ja kuusi kuukautta ylittävien työttömyyksien osuutta kolme kuukautta ja kuusi kuukautta aikaisemmin alkaneista työttömyyksistä (virta yli 3 kk työttömyyteen ja virta yli 6 kk työttömyyteen). Kainuu pärjäsi erinomaisesti myös käynnissä olevien työttömyysjaksojen keskimääräisen keston vertailussa.

Hyvät tulokset näkyvät myös Kainuun kuntien työmarkkinatukien maksuosuuksien laskuna. Tähän on vaikuttanut moni tekijä, kuten hyvä työllisyystilanne, työttömien ja erityisesti pitkäaikaistyöttömien määrän lasku, asiakkaiden ohjaaminen palveluihin ja asiaan kuuluvalle etuudelle sekä eläköityminen. Vuonna 2022 Kainuussa kuntien työmarkkinatukien maksuosuus oli 1 064 045 euroa pienempi kuin vuonna 2021. Kainuu on vuonna 2022 ainoana maakuntana alittanut kuntien työmarkkinatukimaksuissa koronaa edeltävän eli vuoden 2019 tason.

Hyviin tuloksiin jalkautumalla kuntiin ja työnhakijoiden osaamista kehittämällä

Pitkien välimatkojen maakunnassa osa työ- ja elinkeinopalveluista on kuntakokeilun myötä tuotu lähipalveluiksi jalkautuvalla ja valmentavalla työotteella kuntiin. Tämä on tuottanut hyvää tulosta. Lisäksi maakunnassa on kehitetty työnhakijoiden osaamista kuntien yhteisellä opinnollistamisen hankkeella.

Kiitokset hyvistä tuloksisista kuuluvat erityisesti motivoituneelle, osaavalle ja joustavalle työllisyyspalvelujen henkilöstölle.

Kuntakokeilujen seurantaa on tehty tiiviissä yhteistyössä Kainuun TE-toimiston ja ELY-keskuksen kanssa. Seurantaa ja arviointia tehdään kunnittain ja yhteisesti Kainuun työllisyyden kuntakokeilussa.  Valtionhallinnon ja kuntatoimijoiden välinen yhteistyö työllisyyspalveluissa on ollut erityisen sujuvaa.

Työttömyysaste on Kainuussa laskenut jo pidemmän aikaa. Työttömyyttä enemmän alueen elinvoimaan voidaankin katsoa vaikuttavan työvoimapulan. Kainuussa joulukuussa 2022 työttömyysprosentti oli 10 % ja vuotta aikaisemmin 10,8 %.

Lähteet:
TEM Työnvälitystilasto
Kelasto

Lisätietoja kuntakohtaisista onnistumisista Kainuun työllisyyden kuntakokeiluun osallistuvista kunnista ja lisätietoja tilastoista ELY-keskuksen työvoima-asiantuntijalta.
Yhteystiedot alla:

Kajaani:
Milla Tikkanen, työllisyyspäällikkö, Kajaanin kaupunki
milla.tikkanen@kajaani.fi, 044 421 4049

Sotkamo:
Marjo Leinonen, työllisyysasiantuntija
marjo.leinonen@sotkamo.fi, 044 7502 480

Kuhmo:
Juha Heinonen, työllisyysasiantuntija
juha.heinonen@kuhmo.fi, 044 7255 231

Suomussalmi:
Päivi Korja-Schepel, työllisyysasiantuntija
paivi.korja-schepel@suomussalmi.fi, 044 7773 126

Paltamo, Hyrynsalmi, Ristijärvi:
Salla Korhonen, kehitysjohtaja
salla.korhonen@paltamo.fi, 044 2885 660

Lisätietoja tilastoista:
Atte Laitinen, työvoima-asiantuntija, Kainuun ELY-keskus
atte.laitinen@ely-keskus.fi, 0400 818 517