Kuvituskuva.

Esimiehen näkemyksiä Ismo -hankkeen keväästä työyhteisössään

Koulut ovat oppilaita varten. Meidän kaikkien koulussa toimivien aikuisten tehtävänä on luoda oppilaiden ympärille mahdollisimman hyvin oppimista ja kasvua tukeva ympäristö. Uskon vakaasti, että tämä onnistuu vain, jos työntekijät voivat hyvin.

Sotkamon kuntaorganisaatiossa alkoi alkuvuodesta Valmennustrio Oy:n vetämä työyhteisön kehittämishanke Innostava Sotkamo (Ismo). Kevään aikana työyhteisömme on vastannut alkukartoituskyselyyn, saanut työyhteisökohtaiset tulokset ja miettinyt tulosten perusteella, mitä työyhteisössämme toimii ja missä on vielä parannettavaa. Kevään aikana meille esimiehille on järjestetty myös valmennusta esimiestaitojen kehittämiseen ja työyhteisön kehittämistyöhön.

On ollut ilahduttavaa huomata, että kehitystyötä on lähdetty viemään eteenpäin positiivisen kautta. Ensimmäisiä asioita sekä työyhteisön toimivuuden että esimiestyön näkökulmasta ovat olleet omien vahvuuksien tunnistaminen. Vahvuuksia hyödyntävän ihmisen sanotaan olevan onnellisempi, hyvinvoivempi ja tuotteliaampi. Tästä positiivisesta lähestymistavasta johtuen myös kehittämiskohteiden löytäminen ja niiden työstäminen on varmasti helpompaa.

Tulevana syksynä kehitystyö tulee jatkumaan. Tavoitteenamme on tunnistaa yhä paremmin jokaisen työntekijän osaaminen, taidot, vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet. Jokainen työyhteisö on tekijöidensä summa, jossa jokaisen vahvuuksia hyödyntäen, toisia tukemalla ja auttamalla saadaan kaikki kukoistamaan. Toinen tavoitteemme on keskustelun lisääminen. Yhteisistä pelisäännöistä ja pedagogisista linjauksista ei puhuta varmasti ikinä liikaa, jolle pitää myös varata aikaa. Mitä paremmin ymmärrämme toisiamme ja puhumme samaa kieltä, sitä paremmin pystymme tarjoamaan oppilaille mahdollisimman tasa-arvoisen sekä hyvin oppimista ja kasvua tukevan ympäristön.

Hyvää kesää toivottaen
Janne Huotari
Salmelan koulun rehtori