Fortum tiedottaa

Oulujoen vesistön kesän virkistyskäytön tavoitetasot saavutettiin jo toukokuussa
FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 17.6.2024

Alkuvuoden kokonaissademäärä toukokuun loppuun mennessä oli noin 214 mm, mikä oli noin 7 % keskimääräistä suurempi. Toukokuun sademäärä oli vähäinen, ja kesäkuun alku sadannan suhteen on ollut keskimääräinen.
Kevättulva oli keskimääräistä suurempi

Kevättulva toteutui noin 20 % keskimääräistä tulvaa suurempana, ja Oulujoen virtaamat ovat olleet normaalilla tasolla. Oulujoen vesistöalueella kevään tulvatilanne ei aiheuttanut erityisen suuria virtaamia Oulujoelle.

Suurimmat virtaamat koettiin Merikosken voimalaitoksen kohdalla huhtikuun 17.-19. päivä sekä toukokuun alkupäivien aikana, jolloin virtaamat oli hetkittäin hieman yli 500 kuutiota vuorokautisena keskivirtaamana. Emäjoella Leppikosken voimalaitoksen kohdalla virtaamat olivat suurimmillaan toukokuun puolivälin tietämillä, jolloin hetkittäin virtaama oli jopa 400 kuution tasolla vuorokautisena keskivirtaamana. Tulovirtaamat ovat säännöstellyillä järvillä laskusuunnassa kohti kesän keskimääräistä tasoa.
Järvikohtaiset tilanteet ja ennusteet
Oulujoen vesistön merkittävimmille säännöstellyille järville on kesäkaudelle määritetty säännöstelyrajoja tiukemmat pinnankorkeustavoitteet. Nämä ympäristölliset ja virkistyskäytön suositustasot eivät ole ehdottomia rajoja. Ne kuitenkin ohjaavat säännöstelyn suunnittelua siten, että kesän vedenkorkeudet pyritään tavoittamaan ja pitämään ympäristön ja virkistyskäytön kannalta optimaalisilla tasoilla virkistyskäyttökauden ajan. Mikäli kesän tulovirtaamat ja sateet ovat vähäiset, tai sähköntarve on suuri, niin tavoitetasot voivat alittua loppukesän aikana.
Kesän virkistyskäytön tavoitetason alarajat saavutettiin kaikilla säännöstellyillä järvillä noin kuukausi tavoitetason alkua aikaisemmin, Kiantajärvellä 23.5., Vuokkijärvellä 22.5. sekä Oulujärven osalta 20.5.
Oulujärven kesäkauden tavoitetaso on NN+ 122,50 metriä. Tämänhetkinen pinnankorkeus on 122,75 metriä, joka on 11 cm ajankohdan keskiarvoa ylempänä.
Hyrynsalmen reitillä Kiantajärven pinnankorkeus on 199,08 NN+ metriä, joka on ajankohdan keskiarvoa 38 cm ylempänä. Vuokkijärven pinnankorkeus on 188,87 NN+ metriä, ja se on myös ajankohdan keskiarvoa 29 cm ylempänä.
Sotkamon reitillä Ontojärven pinnankorkeus on NN + 159,03, joka on ajankohdan keskiarvoa 21 cm ylempänä. Kiimasjärven pinnankorkeus on NN+ 137,87, joka on ajankohdan keskiarvoa 22 cm ylempänä. Nuasjärven pinnankorkeus on 137,78 metriä, joka on ajankohdan keskiarvoa 25 cm ylempänä.
Huollot vaikuttavat vedenpinnan korkeuksiin ja juoksutuksiin
Fortumin Utasen voimalaitoksen kolmoskoneistolla alkoi maaliskuussa pitkä keskeytys, joka kestää elokuun loppupuolelle asti. Pällin voimalaitoksen ykköskoneistolla alkoi vastaavasti pitkä keskeytys toukokuun alussa, joka kestää lokakuun alkupuoliskolle saakka. Peruskunnostustyön aikana Pällin voimalaitoksen hyötysuhde paranee noin 4 % mikä tarkoittaa noin 5,3 GWh lisää sähköä vuositasolla. Utasen voimalaitoksella parannetaan keskeytyksen aikana yhden koneiston pitkäaikaista käyttövarmuutta ja säätökykyä.
Huoltojen aikana vettä voidaan ohijuoksuttaa säännöstely- sekä voimataloudellisista tarpeista johtuen voimalaitoksen ohi. Vettä ohijuoksuttamalla voidaan lisätä joen muiden voimalaitosten sähköntuotantokykyä. Lisäksi kaikilla vesistöalueen vesivoimalaitoksilla suoritetaan määräaikaisia lyhyempiä huoltoja, joiden aikana voidaan myös joutua ohijuoksuttamaan vettä.
UPM:n Katerman voimalaitoksella Ontojoella tulokanavan puuverhoilun uusinta on valmistunut.
Kainuun Voiman osalta kesäkuussa tehdään patorakenteiden määräaikaiset 3D-kuvaukset, mutta toiminto ei vaikuta juoksutuksiin eikä vesistön käyttöön. Muita huoltotoimenpiteitä ei tiedossa.
Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Mikael Heikkilä, Oulujoen ja Hyrynsalmen reitin säännöstely, Fortum, mikael.heikkila@fortum.com, puh. 050 453 2857

Kimmo Keinänen, Kajaaninjoen ja Sotkamon järvien säännöstely, Kainuun Voima Oy, kimmo.keinanen@loiste.fi, puh. 040 068 9280

Teemu Kerttula, Ontojoen- ja järven säännöstely, UPM, teemu.kerttula@upm.com, puh. 040 180 1348

https://news.cision.com/fi/fortum/r/oulujoen-vesiston-kesan-virkistyskayton-tavoitetasot-saavutettiin-jo-toukokuussa,c4001883