Hyvinvointijaosto edistää ja koordinoi sotkamolaisten hyvinvointia ja terveyttä yhteistyössä monitoimijaisen verkoston kanssa

Sotkamon kunnan hyvinvointijaosto edistää aktiivisesti kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä pyrkii parantamaan kuntalaisten fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Tähän tavoitteeseen tähdätään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Jaosto analysoi paikallista ja asukkaiden hyvinvointitietoa, tutkii hyvinvointitilanteen muutoksia ja hyödyntää indikaattori-, tilasto-, asiantuntija- ja kokemustietoa kehitystyössä.

Hyvinvointijaoston tavoitteena on vahvistaa monitoimijaisen verkoston kanssa kuntalaisten hyvinvointia ja tuoda esiin tekijöitä, jotka parantavat kuntalaisten elämänlaatua. Hyvinvointijaosto toimii tiedon kerääjänä ja tuottajana paikallisella tasolla suhteessa hyvinvointialueeseen, hyvinvointikumppaneihin ja valtakunnalliseen hyvinvointiverkostoon. Jaosto kehittää ennaltaehkäisevää toimintaa, valmistelee laajan hyvinvointikertomuksen kerran valtuustokaudessa ja koordinoi Sotkamon kunnan ehkäisevää päihdetyötä. Jaosto perustaa toimintansa voimassa olevaan laajaan hyvinvointikertomukseen ja -suunnitelmaan.

Hyvinvointijaosto on toimintakaudellaan valmistellut muun muassa laajan hyvinvointikertomuksen ja ehkäisevän päihdetyön suunnitelman sekä ollut mukana laatimassa Sotkamon kunnan kuntastrategiaa. Jaosto on kehittänyt ennaltaehkäisevää toimintaa ja tuonut esiin huolenaiheita, kuten nuorten mielenterveyden, maanviljelijöiden jaksamisen ja lasten sekä nuorten suunterveyden. Lisäksi jaosto on toteuttanut sotkamolaisille suunnatun hyvinvointikyselyn ja osallistunut alueellisen hyvinvointihankkeen (KATE-hanke) valmisteluun, jonka tavoitteena on kainuulaisten mielenterveyden edistäminen. Hyvinvointijaoston toimikaudella Sotkamon kunta on hakenut valtakunnalliseen Terve Kunta -verkostoon, jossa vahvistetaan kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategista johtamista, toimintaa ja toiminnan arviointia.

Jaoston keskeinen tavoite on kehittää laaja-alaisesti ja monipuolisesti Sotkamon kunnan hyvinvointityötä yhdessä sidosryhmien kanssa. Hyvinvointijaosto tekee tiivistä yhteistyötä muun muassa järjestöjen, muiden jaostojen sekä Kainuun hyvinvointialueen kanssa. Sotkamon kunnan hyvinvointijaoston puheenjohtajana toimii Unto Väisänen ja sihteerinä hyvinvointikoordinaattori Kukka-Maaria Pyykönen. Muita jaoston jäseniä ovat Sotkamon kunnan kasvatusjohtaja Ville Manninen sekä sivistysjohtaja Merja Ojalammi, Mervi Sirviö, Aliisa Lukkari-Syrjäniemi, Jouko Sormunen ja Minna Ronkainen.

Sotkamon kunnassa on jaostoja, jotka kehittävät ja suunnitelmallistavat kunnan toimintaa kunnanhallituksen alaisuudessa. Jaostoilla ei ole itsenäistä päätöksentekoa, mutta niillä on keskeinen rooli muun muassa kuntastrategian toimenpiteistämisessä. Jaostoja on neljä: työllisyys-, elinvoima-, maankäyttö- ja hyvinvointijaosto, joihin kunnanhallitus on nimennyt jäsenet ja puheenjohtajat. Kevään aikana julkaisemme juttusarjan jaostoista ja niiden toiminnasta.