Kuvituskuva.

Ismo innostamaan Sotkamon kunnan työntekijöitä

Tässä blogissa hankkeen käynnistäjät Virpi Ilmakangas, Merja Ojalammi ja Mika Kilpeläinen pohtivat, millaisin ajatuksin ovat lähdössä hankkeeseen mukaan.

Olen Virpi Ilmakangas, toimin Ismo-hankkeessa päävastuullisena valmentajana. Olen innoissani lähdössä hankkeeseen mukaan. Olen ollut mukana hankkeen ideoinnissa ja suunnittelussa, jota tehtiin hyvässä yhteistyössä. Sotkamon kunnan lähtökohtia ja tarpeita mietittiin paljon sekä ideoitiin yhdessä niihin sopivia toimenpiteitä. Minulla on tullut vaikutelma, että Sotkamon kunnassa ollaan hyvin avoimia uusille ideoille, kehittämistyölle ja siellä ollaan hyvin yhteistyökykyisiä. Ne ovat hyviä lähtökohtia, kun lähdetään tekemään työyhteisössä kehittämistyötä. Matkan varrella voi tulla vastaan haasteita, mutta jos meillä on taito keskustella asioista, kuunnella toisten näkemyksiä ja kertoa ammattilaisina omat näkemyksemme sekä sovittaa niitä yhteen ratkaisujen hakemiseksi, meillä on silloin kyky ratkaista ongelmia. Ongelman ratkaisukyky onkin yksi työyhteisöjen menestymisen avaintekijä. Näitä taitoja vahvistamme myös hankkeen aikana ja toivonkin, että jokaisella Sotkamon kunnan työntekijällä lisääntyy keskustelu- ja kuuntelutaidot, omien mielipiteiden rakentava esille tuominen sekä ongelmien ratkaisukyky. Ne ovat pohja työyhteisön uudistumiselle.

Hankkeen aikana haastetaan Sotkamon kunnan työntekijöitä uudistumaan ja kehittämään omaa työtään. Samoin haastan myös itseäni uudistumaan valmentajana ja työyhteisöjen kehittäjänä sekä tekemään rohkeita kokeiluja. Tarkoitus on, että hankkeen aikana me kaikki harjoittelemme esimerkiksi omien ajatusten, ideoiden ja kehittämistyön tuloksien jakamista toisille videoiden tai kirjoitusten avulla. Tässä hankkeessa olemme kaikki uuden edessä ja mahdollisuuksia oppia sekä kehittää itseään hankkeen aikana löytyy paljon. Jokainen voi päättää, kuinka paljon haluaa itseään ja työyhteisöön kehittää. Mitä enemmän, sen osaavampia me olemme sen jälkeen ja taas valmiimpia seuraaviin uusiin haasteisiin.

Myös tämä blogin tarkoitus on haastaa meitä avoimesti pohtimaan omaa kehittymistämme, oivalluksiamme ja jakamaan rohkeasti mielessämme olevia ajatuksia. Se haastaa meitä pois virallisesta ja kasvottomasta organisaation viestinnästä enemmän kohti avointa, rehellistä ja inhimillistä viestintää. Videoiden tekemisellä vielä rohkeammin haastetaan tuomaan kasvomme ja äänemme esille. Nuoremmalle some-sukupolvelle videoviestintä on ihan arkipäivää. Meillä muilla sen tuomiseksi luontevaksi viestinnän välineeksi on ehkä vielä tekemistä. Haastetaan itsemme oppimaan uutta ja löytämään meitä innostavat asiat!

Virpi Ilmakangas

Merja Ojalammi virastotalolla.

Olen Merja Ojalammi ja olen Sotkamon kunnassa kuudetta vuotta töissä. Virkani on sivistysjohtaja – kansalaisopiston rehtori. Työtehtäviini kuuluu myös henkilöstöjohtajan tehtävät. Työpäiväni ovat erilaisia keskenään ja usein ne ovat aika pitkiäkin, mutta pidän työstäni hyvin paljon. Olen ollut monen eri työnantajan palveluksessa ja niinpä voin helposti sanoa, että Sotkamon kunnassa viihdyn edelleen.

Nykypäivän työelämä kunnassa on usein sitä, että vähenevin voimavaroin tehdään enemmän työtehtäviä, kun aina ei voida palkata lisää työvoimaa eläkkeelle jäävien tilalle ja monet uudet esim. lain vaatimukset on kuitenkin täytettävä. Saatetaan ja on joskus pakkokin keskittyä ns. tulipalojen sammutteluun ja painetaan vain eteenpäin entisellä mallilla eikä ehditä pysähtyä miettimään uusia, parempia keinoja tehdä työtä tai yhteistyön tuomia mahdollisuuksia ei muuten havaita tai koeta hyväksi. Minusta on tarpeellista aika ajoin oikeasti antaa itselle mahdollisuus, aikaa ja tilaa syvällisemmälle pohdinnalle: miten minä jaksan, miten minä tuen työkavereitani, miten johdan omaa työtäni ja miten johdan alaisteni työtä? Missä olen hyvä? Mitä voisin tehdä toisin? Olenko oikeasti tiimityöntekijä vai yksin puurtaja? Teenkö niitä oikeita asioita, joilla on vaikuttavuutta kuntalaisille? Maailma muuttuu ympärillä ja me toivottavasti muutumme sen mukana, myös työelämässä. Tempora mutantur, et nos mutamur in illis; etiam in laboribus!

Minua innostaa tässä hankkeessa juuri tämä mahdollisuus pysähtyä pohtimaan mm. edellä mainittuja asioita ja samalla uudistaa työelämää yhdessä muiden kanssa. Oppiminenkin voi olla intohimo ja oletan oppivani uusia asioita niin valmentajalta kuin omilta työkavereiltani. Lähden mukaan hyvin avoimin mielin ja haluan kehittää myös viestintää, tuota jaloa lajia, missä ei koskaan voi tulla liian täydelliseksi!

Merja Ojalammi

Olen Mika Kilpeläinen Sotkamon kunnanjohtaja. Kunnanjohtajan työssä saa hyvän kokonaiskuvan kuntaorganisaatiosta ja sen toiminnasta. Näen, että nyt alkavan työyhteisöhankkeen aikana meillä on mahdollisuus kehittää tästä jo nyt osaavasta ja toimivasta työyhteisöstä entistä parempi. Kehittämällä viestintää, johtamista ja toiminnan prosesseja pääsemme varmasti seuraavalle tasolle työilmapiirissä, työn mielekkyydessä ja työn tuottavuudessa.

Osallistutaan jokainen tähän hankkeeseen täysillä ja otetaan sen tarjoamat sisällöt mahdollisuutena, ei pakkopullana. Muistetaan, että näin suuressa työyhteisössä 600 pientäkin muutosta on kokonaisuuden kannalta tosi iso asia. Näillä ajatuksilla kohti kokeiluja ja onnistumisia!

Mika Kilpeläinen