Kainutlaatuinen työelämä tutuksi -hanke pyrkii kiinnittämään nuoria osaksi kainuulaista työ- ja elinkeinoelämää varhaisessa vaiheessa

Kainuussa on käynnistynyt Kainutlaatuinen työelämä tutuksi -hanke, jonka tavoitteena on saattaa välivuotta viettävät, toiselta asteelta valmistuneet nuoret tulevaisuuden Kainuun työelämän sekä työelämään johtavien korkeakouluopintojen pariin.

Hankkeen lähtökohtana on huoli Kainuuta uhkaavasta työvoima- ja osaajapulasta korkea-asteen tutkintoa vaativissa tehtävissä. Maakunta menettää nuorta potentiaalia tulevaisuuden työelämätarpeestaan oman oppilaitosverkoston ollessa kapea-alainen ja nuorten muuttaessa korkeakouluopintojen vuoksi pois Kainuusta. Korkea-asteen osaajia kuitenkin tarvitaan, jotta maakunnan elinvoimaisuus ja kehitys säilyvät.

Kainutlaatuinen työelämä tutuksi -hanketoiminta pyrkii vastaamaan tulevaisuuden työelämän tarpeisiin kiinnittämällä nuoria osaksi kainuulaista työ- ja elinkeinoelämää varhaisessa vaiheessa. Tätä tavoitellaan hankkeen toimintamallilla, jossa toiselta asteelta valmistuneet, välivuotta suunnittelevat tai viettävät nuoret toimivat osana kainuulaista työelämää korkea-asteen osaamista vaativilla, itseään kiinnostavilla aloilla työpaikkakokeiluiden kautta. Samanaikaisesti nuori suorittaa alaan liittyviä opintoja avoimen korkeakouluopetuksen tarjonnasta.

Hanketoiminnan kautta nuori paitsi tutustuu tulevaisuuden Kainuun korkea-asteen osaamista vaativiin työnantajatahoihin, ammatteihin ja toimenkuviin, myös edistää hakukelpoisuuttaan korkea-asteen jatko-opintoihin mm. akateemisten opiskeluvalmiuksien ja vaihtoehtoisten hakureittien osalta. Toimintamalli kannustaa nuoria välivuoden proaktiiviseen käyttöön. Hankkeen toiminta pyritään toteuttamaan niin, että nuori on oikeutettu työttömyysetuuksiin.

Kainuulaiselle työ- ja elinkeinoelämälle hanketoiminta tarkoittaa tulevaisuuden osaajien rekrytoimista ja sitouttamista organisaation toimintaan ja kehitykseen ennakoiden ja pitkällä tähtäimellä. Nuorille tutut työelämäkontaktit edesauttavat työhön hakeutumisessa takaisin kotiseudulleen tutkinto-opiskelun jälkeen.

Kainutlaatuinen työelämä tutuksi -hanke on työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä kehittämishanke. Hankkeen rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja se on osa Euroopan sosiaalirahaston työllisyyttä sekä taloudellista ja sosiaalista koheesiota edistävää toimintaa. Hankkeen toiminta-aika on 08/2021–08/2023.

Lisätietoja hanketoiminnasta:
Mira Huotari, hankepäällikkö, p. 040 1488 591, mira@kainula.fi
Minna Heiskanen, hanketyöntekijä, p. 044 1488 596, minna@kainula.fi

www.kainutlaatuinen.fi
Kainutlaatuinen työelämä tutuksi – Instagram
Kainutlaatuinen työelämä tutuksi – Facebook

Kainutlaatuinen työelämä -hankkeen yhteistyökumppanit