Kuinka Sotkamon kunnan osallistavan budjetoinnin varat olisi käytettävä? Yli 500 ääntä jo annettu!

Ensimmäiset osallistavan budjetointikyselyn vastausmäärät ovat kertoneet kuntalaisten aktiivisuudesta, kun yli 500 sotkamolaista on äänestänyt suosikkikohdettaan. Osallistuva budjetointi on tärkeä osa kuntastrategian ja hyvinvointisuunnitelman osallisuuden edistämisen toteutusta.

Osallistuva budjetointi (osbu) on toimintatapa, jossa asukkaat päättävät tietyn rahasumman käytöstä. Sotkamon kunta tukee osallistuvalla budjetoinnilla asukkaiden ehdottamien kehittämisideoiden toteuttamista. Vuoden 2023 osallistavan budjetoinnin kyselyssä olevat ehdotukset ovat valittu vuoden 2022 hyvinvointikyselyn pohjalta. Ehdotuksien lisäksi on mahdollista äänestää omaa vaihtoehtoa osallistavan budjetoinnin kohteeksi. Äänestystuloksien varmistuttua aloitetaan valitun toimenpiteen suunnittelu ja varsinainen toteutus ajoittuu vuodelle 2024.

Osallistavan budjetoinnin äänestys on avoinna toukokuun loppuun saakka.

Kaikille ikäryhmille avoimeen kyselyyn voi vastata sähköisesti tai paperisella lomakkeella Turinatuvalla, kirjastossa tai kirjastoautossa.

Äänestä ja vaikuta vastaamalla osallistavan budjetoinnin kyselyyn (webropolsurveys.com).

Lisätietoja
Kukka-Maaria Pyykönen
hyvinvointikoordinaattori
kukka-maaria.pyykonen@sotkamo.fi
0406806711