Kunnanhallituksen 7.11.2023 päätöstiedote

Kunnanhallituksen 7.11.2023 päätöstiedote

Sotkamon kunnanhallitus kokoontui tiistaina 7.11.2023. Tällä kertaa asialistalla olivat mm. tulo- ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2024, Vuokatinharjun asemakaavan vireille tulon sekä kuluvan vuoden vauvaraha.

Sotkamon kunnan tuloveroprosentti vuonna 2023 on ollut 7,11%. Vuodelle 2024 tuloveroprosentti on ilmoitettava verohallinnolle 0,10 %-yksikön tarkkuudella. Koska esitys kunnan investointiraamiksi vuosille 2024-2026 tulee olemaan edelleen merkittävä, kunnan velkaantuminen sekä taseessa tapahtuvien muutosten tulee olla perusteltuja ja hallittuja. Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle vuoden 2024 tuloveroprosentiksi 7,5. Kunnanhallitus näkee, että maltillisella veroprosentin nostolla pystytään vastaamaan ennusteen mukaiseen verokertymän laskuun. Veroprosentin nostonkin jälkeenkin Sotkamon veroprosentti olisi selvästi Kainuun alhaisin ja ennakkotiedon mukaan Manner-Suomen 30 vähiten verottavan kunnan joukossa.

Myös kiinteistöveroprosentit vuodelle 2024 olivat kunnanhallituksen käsittelyssä. Kunnanvaltuustolle päätettiin esittää seuraavia kiinteistöveroprosentteja

  • Yleinen kiinteistövero 1,10
  • Maapohjan kiinteistövero 1,30
  • Vakituinen asuinrakennus 0,60
  • Muu asuinrakennus  (esim. vapaa-ajan asunto) 1,20
  • Rakentamaton rakennuspaikka 3,00
  • Yleishyödyllinen yhteisö  0,00
  • Voimalaitos   3,10

Kunnanvaltuusto hyväksyy lopulliset kiinteistö- ja tuloveroprosentit kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen.

Kunnanhallitus hyväksyi vuoden 2023 vauvarahan myöntämisperusteet. Vauvarahaa korotettiin eurolla juhlavuoden jälkeen, ja vuodelle 2023 se on 376 €. Sotkamon kunta maksaa vauvarahaa vuonna 2023 syntyneille vauvoille, jotka ovat kirjoilla Sotkamon kunnassa vuoden lopussa. Vauvaraha maksetaan myös vuonna 2023 alle 1-vuotiaan lapsen adoptoineelle perheelle. Maksatuksen yhteydessä lapsen ja huoltajan kotikunta tulee olla Sotkamo. Vauvarahan hakemisesta Sotkamon kunta tiedottaa erikseen.

SR Rakennuttajat Oy on hakenut asemakaavan muutosta Vuokatinharjun asemakaava-alueella sijaitseviin kahteen kortteliin, joissa tarkoituksena on käyttötarkoituksen ja kerrosluvun muuttaminen siten, että kortteleihin olisi mahdollista rakentaa viisikerroksisia asuin-, majoitus- ja loma-asuntorakennuksia. Kohteena olevat korttelit on osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa opetus-, majoitus-, tutkimus-, kokoontumis- ja urheilutoimintoja palvelevia tiloja. Kaavamuutoksen hakijan ja kunnan välisellä sopimuksella muutoksen hakija maksaa kaavoituksesta ja kaavan toteuttamisesta kunnalle aiheutuneet kustannukset. Kunnanhallitus hyväksyi sekä asemakaavoituksen vireille tulon että kaavoituksen käynnistämissopimuksen.

Lisäksi kunnanhallitus hyväksyi talousarvion toteuman 31.8.2023 saakka ja Jani Komulaisen sivutoimiluvan ajalle 1.11.2023-30.9.2024. Kunnanhallitus päätti myös arvo-osuustilin avaamisesta ja siihen liittyvistä järjestelyistä.

Lisätietoja
kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen, mika.kilpelainen@sotkamo.fi, 0447502111