Kuulumisia Opinnollistamisella osaamista Kainuuseen OK-hankkeesta

Oppimisympäristön tunnistamistilaisuudessa oli mukana yrityksen toimitusjohtaja Ville Karjalainen, Sotkamon työpaikkavalmentaja Pia Lokka sekä etäyhteydellä Edukain ammatillinen opettaja Ville Savilampi.

Opinnollistamisella osaamista Kainuuseen OK-hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on edistää työnhakijoiden työllistymistä opinnollistamisen avulla kainuulaisille työpaikoille. Opinnollistamisen keinoin mahdollistetaan työntekijän osaamisen kehittäminen työympäristöissä ja tehdään kertynyt osaaminen näkyväksi osaamistodistuksen avulla. Sotkamolaiset yritykset ovat loistava esimerkki innovatiivisuudesta ja yhteistyöhalukkuudesta tarjota työskentelymahdollisuutta ja samalla tutkinnonperusteisiin verrattavaa osaamisen kehittämistä henkilöille, joille työssäoppiminen on paras keino sijoittua työmarkkinoille joustavasti ja jatkuvasti itseään kehittäen. Työtehtävien opinnollistaminen avaa monia mahdollisuuksia työelämässä tai opinnoissa etenemisessä ja edistää hyvinvointia niin yksilö- kuin yhteiskuntatasolla. Opinnollistamisen keinoin sotkamolaiset yritykset voivat olla mukana ammattitaitoisen ja osaavan työvoiman saatavuuden varmistamisessa nyt ja tulevaisuudessa.

Oppimisympäristöjä on Sotkamon alueella tunnistettu jo 37 kappaletta eri yrityksissä sekä kunnassa. Tähän kasvavaan joukkoon tuli mukaan tällä viikolla myös Sotkamon kiinteistöhuolto, joka työllistää Sotkamon, Kuhmon ja Kajaanin alueella yhteensä kymmeniä työntekijöitä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan työtehtävissä. Oppimisympäristön tunnistamistilaisuudessa oli mukana yrityksen toimitusjohtaja Ville Karjalainen, Sotkamon työpaikkavalmentaja Pia Lokka sekä etäyhteydellä Edukain ammatillinen opettaja Ville Savilampi.

Kohta puolitoista vuotta on kulunut siitä, kun Maakunnallinen Opinnollistamisella Osaamista Kainuuseen OK-hanke käynnistyi. Hanke jatkuu vielä tämän vuoden 2023 loppuun saakka täydellä teholla, jossa osaamisen kehittämisen mahdollistaminen ja sen näkyväksi tekeminen ovat tärkeimpiä tavoitteita.

Uudet yritykset ja yhdistykset Sotkamon alueella, jotka on tunnistettu oppimisympäristöiksi ovat olleet kiinnostuneita opinnollistamisen mahdollisuuksista ja tavoitteista tuottaa ammattitaitoista työvoimaa nyt ja tulevaisuudessa todelliseen ja kasvavaan tarpeeseen. Työnantajat ovat olleet halukkaita lähtemään mukaan tähän arvokkaaseen työllistymistä ja työvoiman osaamisen kehittämistä edistävään palveluun, joka edesauttaa monia tahoja niin yksilö- kuin yhteiskunta tasolla. Paljon on vielä työtä tekemättä, mutta näyttää siltä, että niin työpaikat, kuin työntekijät ovat mielellään mukana rakentamassa tulevaisuutta, jossa eri tavoilla, kuten työpaikoilla ja harrastustoiminnassa oppiminen sekä osaamisen kehittäminen ja sen tunnistaminen tuodaan näkyväksi ja tunnustetaan opinnollistamisen menetelmän avulla.

Muutamia merkityksellisiä saavutuksia mainitaksemme olemme saaneet Sotkamossa opinnollistamiseen mukaan isoja yrityksiä, jotka toimivat myös valtakunnallisesti muualla Suomessa, kuten siivouspalveluyritys N-Clean Oy ja matkailualan yritys Holiday Club Katinkulta. Lisäksi Osuuskauppa Maakunta on ilmoittanut haluavansa tunnistaa kaikki S-ryhmän työpaikat Kainuun alueella oppimisympäristöiksi. Sotkamon alueella kaikki S-ryhmän työpaikat on jo tunnistettu. Toki mukaan on saatu lisää myös mikroyrityksiä, jotka omalla toiminnallaan pitävät Sotkamon elinvoimaa ja vireyttä yllä arvokkaalla työpanoksellaan ja innovatiivisella asenteellaan, josta kertoo myös halukkuus olla mukana opinnollistamisessa.

Opinnollistamisella osaamista Kainuuseen OK-hankkeen toiminnallisia tavoitteita, kuten tunnistettuja oppimisympäristöjä ja kirjoitettuja osaamistodistuksia on kertynyt hankkeen toiminta aikana koko Kainuun alueella kiitettävästi ja mm. Sotkamossa viimevuoden puolella tunnistettiin 13 eri oppimisympäristöä ja tämän vuoden puolella on tunnistettu yhteensä jo 24 uutta oppimisympäristöä eri yrityksissä, yhdistyksissä sekä kuntaorganisaatiossa. Osaamistodistuksia on Sotkamossa kirjoitettu tänä vuonna lähes 20 työntekijälle tai työhön osallistuvalle ja koko hankkeen aikana osaamistodistuksia on kirjoitettu lähes 30 kappaletta. Lisäksi henkilöitä, jotka osaamistodistuksen työstään tulevat saamaan vielä ennen hankkeen päättymistä on kymmeniä, joten työtä riittää. Hankeosallistujia Sotkamossa on ollut tähän mennessä n. 50. Lisäksi kaikkien kuntien työpaikkavalmentajat ovat pyrkineet auttamaan yksilöllisten työllistymispolkujen löytymisessä hankeosallistujille ja muille sitä tarvitseville sekä yritysten tiedottaminen ja tukeminen opinnollistamiseen liittyvissä asioissa on myös hankkeen toimintaan kuuluva tärkeä tehtävä.

Työttömien työnhakijoiden työnhaussa opastaminen ja neuvominen sekä työnhakutaitojen edistäminen ja lukitestien järjestäminen sitä tarvitseville on työllistänyt työpaikkavalmentajia koko Kainuun alueella, ja työlle on selkeästi ollut tarvetta. Osaamistodistus ei ole ainoastaan työllistymistä edistävä tai opintoihin kannustava menetelmä, vaan lisäksi se on yksilötasolla itsetunnon kohottaja sekä voimaantumisen- ja minäpystyvyyden kokemuksien rakentaja. Heikommassa työmarkkina asemassa olevat henkilöt tarvitsevat monenlaista tukea mm.  työnhakuun ja opiskeluun liittyvissä asioissa oman hyvinvointinsa edistämiseksi.

Tammikuussa järjestetty Opinnollistamisen kick off 2 keräsi yhteen eri toimijoita sekä asiasta kiinnostuneita. Tapahtumassa oli puhumassa Työ- ja elinkeinoministeriöstä erityisasiantuntija Jenni Larjomaa, Kajaanin kaupungin työllisyyspäällikkö Milla Tikkanen, BusinessOulun koululutuskoordinaattori Reeta Liminoja, Kainuun yrittäjät ry:n puheenjohtaja Anu Tervonen ja Kainuun ELY-keskuksen rahoitusasiantuntija Verna Piirainen. Puheenvuoroissa ja keskusteluissa nousi esille opinnollistamisen tärkeys työllistymistä edistävänä palveluna ja yhteisten hyvien käytänteiden jakaminen siihen liittyen. Tapahtuma sai paljon kiitosta osallistujilta ja kaiken tämän innoittamana olemme saaneet hankkeeseen lisää virtaa kehittää Kainuulaista opinnollistamismallia ja pyrkimyksenä on etsiä keinoja, menetelmiä ja ideoita opinollistamisen juurruttamiseksi toimivaksi käytänteeksi ja työllistymistä edistäväksi palveluksi koko Kainuun alueella.

Opinnollistamiseen liittyvissä asioissa niin yrittäjä, työnhakija tai työntekijä voi ottaa yhteyttä Sotkamon alueen työpaikkavalmentaja Pia Lokkaan (pia.lokka@kamk.fi, +358 40 536 9427).

Ajankohtaista

TE-palvelut tiedottaa: Uusi asiakaspalvelumalli tulee voimaan 2.5.2022

Työnhaun käytännöt muuttuvat 2.5.2022.

Kainuun työllisyyden kuntakokeilun tulokset lupaavia

Työllisyyden kuntakokeilut aloitettiin tasan vuosi sitten maaliskuussa 2021. Valtakunnallisesti mediassa on nostettu esill…

Opinnollistamisella osaamista Kainuuseen -hanke edistää työllisyyttä koko maakunnassa

Kainuussa on alkanut hanke, jossa edistetään työttömien työnhakijoiden ja työmarkkinoilla heikommassa asemassa olevien työ…

Hyvä työyhteisö antaa työllisyyspalveluiden henkilöstölle voimaa muutosten keskellä

Blogikirjoitus on osa Ismo-hanketta (Innostava Sotkamo). Teksti on kirjoitettu joulukuussa 2021.