Maisemassa asuinalue vesistön äärellä.

Kysely Kajaanin ja Sotkamon liikenneturvallisuuden parantamistarpeista

Kainuun liikenneturvallisuustoimija käynnistää kyselyn yhdessä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja kuntien kanssa, jossa kartoitetaan liikenneturvallisuuden parantamistarpeita Kajaanissa ja Sotkamossa.

Tärkeitä lähtötietoja saadaan asukkaille suunnatulla kyselyllä, jolla selvitetään asukkaiden mielipiteitä ja kokemuksia kotialueidensa liikenneturvallisuusongelmista. Kyselyn tarkoituksena on löytää liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallisia tai vaarallisia kohteita perusteluineen ja mahdollisine parantamisehdotuksineen.

Alla linkki jota kautta kyselyyn pääsee.

https://new.maptionnaire.com/q/2c4j9exh8wjm

Tarvittaessa lisätietoja kyselystä voi kysyä allekirjoittaneelta.

Ystävällisin terveisin
Minna Nikula
FM
Projektipäällikkö
Kaupunkiliikenteen hallinta
+358 (50) 3464260
​​​​​​​minna.nikula@ramboll.fi