Kuva lasten uutisista, jossa lapset kertovat muun muassa kuinka tunne- ja vuorovaikutustaitoja voidaan harjoitella.

Lasten ja nuorten uutiset sekä lapsivaikutusten arviointi -LYK-kuntakoordinaattorin blogi

Hei kaikille blogin seuraajille!

Olemme julkaisseet ensimmäisen jakson Sotkamon lasten ja nuorten uutisista, jonka tehtävänä on vahvistaa lasten ja nuorten osallisuutta, tehdä kohdennettua viestintää lapsille ja nuorille heille sopivassa muodossa ja kuvata toimintaa, jota lapsiystävällisessä kunnassa tehdään.

Nyt julkaistu ensimmäinen video tuo entistäkin paremmin näkyväksi toimenpiteitä, joita tehdään LYK-mallissa. Sen lisäksi, että videot käsittelevät toimintasuunnitelman toteutusta, kertovat ne myös aina jostain paikallisesta ajankohtaisteemasta, kuten Tenetin uuden yläkoulun rakennushankkeesta nuorten näkökulmasta.

Tavoitteena on, että sotkamolaiset lapset ja nuoret katsovat uutiset omissa luokissaan ja ehkä innostuisivat sitä kautta seuraamaan uutisia vapaa-ajallaankin. Kevään aikana on odotettavissa toinen uutisjakso, jonka rinnalla videoiden tuotantotapaa, sisältöjä ja toteutusta kehitetään lapsilta ja nuorilta saatujen palautteiden perusteella. Jatkossa vastuuta uutisten tuottamisesta ja toteuttamisesta on tarkoitus siirtää yhä enemmän nuorille.

Ensimmäinen Sotkamon lasten ja nuorten uutisjakso (dreambroker.fi)

Kevään aikana meidän LYK-työmme keskiössä on lasten ja nuorten uutisten lisäksi ollut lapsivaikutusten arvioinnin eli LAVAn pilotointi ja siihen liittyvän toimintaohjeen valmistelu.

Lapsivaikutusten arvioinnissa arvioidaan päätöksen, toimenpiteen tai toiminnan vaikutuksia lasten hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen. Lapsivaikutusten arviointi kohdistuu lapsiin eli alle 18-vuotiaisiin. Lapsivaikutusten arvioinnin perustana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus, joka on ollut Suomessa voimassa laintasolla vuodesta 1991 lähtien. Sopimuksella turvatuilla oikeuksilla edistetään ja turvataan lasten hyvinvointia ja kehitystä. Lapsivaikutusten arviointi mahdollistaa, että lasten edut otetaan lapsia koskevissa päätöksissä huomioon lapsen oikeuksien sopimuksen edellyttämällä tavalla. Lasten ja nuorten kuuleminen on tärkeä osa lapsivaikutusten arviointia.

Sotkamon Lapsiystävällinen kunta -mallin vuosien 2022-2023 toimintasuunnitelman yhdeksi keskeiseksi kehitysalueeksi valittiin lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönotto ja ohjeistuksen laatiminen sen toteuttamiseksi. Kunnan Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmä nimesi ensimmäiseksi lapsivaikutusten arvioinnin pilottikohteeksi Leivolanlahden uuden asuinalueen kaavoittamisen. Valmistelua tekevään työryhmään valittiin allekirjoittaneen lisäksi hyvinvointikoordinaattori Kukka-Maaria Pyykönen, kaavoittaja Juha Kaaresvirta, liikuntakoordinaattori Ossi Pulkkinen ja puisto- ja liikunta alueiden päällikkö Hannu Järvinen.

Valmisteleva työryhmä laati lapsivaikutusten arvioinnin Leivolanlahden asuinalueen kaavoituksesta syksyllä 2022. Arviointiin liittyi keskeisesti alueen päiväkotien (Leivola, Käpymetsä sekä Kasper ja Kaapo) ja koulujen (Leivola ja Tenetti) lasten ja nuorten kuuleminen. Pilottihankeen aikana valmisteltiin myös kunnan toimintaohje lapsivaikutusten arvioinnin toteuttamiseksi. Kunnanhallitus vahvisti toimintaohjeen käyttöönotosta maaliskuisessa kokouksessaan. Mallin jalkauttaminen onkin meidän seuraava haasteemme.

Mallia tullaan käyttämään esimerkiksi sellaisen päätöksenteon yhteydessä, joka kohdistuu suoraan isompaan joukkoon lapsia ja nuoria tai haavoittuvimmassa asemassa oleviin lapsiin ja nuoriin. Näitä voisivat olla esimerkiksi varhaiskasvatus- tai kouluverkon tarkasteluun liittyvä päätöksenteko tai vaikkapa opetuksen kielivalintojen kehittäminen.

Yhteenvetona voin näin kuntakoordinaattorina todeta, että malli on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Osallistuessani valtakunnalliseen LYK-koordinaatioryhmään tapaamiseen helmikuussa, sain tyytyväisenä todeta, että meidän kunnassa toimenpiteiden edistyminen on sujuvaa, johon myös muut kiinnittivät huomiota.

Innostuneina jatkamme työtä yhdessä sotkamolaisten lasten ja nuorten oikeuksien puolesta.

Virkistävää kevättä kaikille toivottaen,
Janne Huotari
Sotkamon LYK-koordinaattori

Ajankohtaista

Sotkamo juhlisti Lapsiystävällinen kunta -tunnustusta onnistuneella tapahtumalla Superparkissa

Sotkamo juhlisti maanantaina 10.6. UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustusta kaikille avoimella tapahtumalla SuperPark…

Sotkamo juhlistaa UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustusta kaikille avoimella tapahtumalla SuperParkissa 10.6.2024

Sotkamon kunta järjestää kaikille avoimen ja maksuttoman tapahtuman SuperParkissa 10. kesäkuuta klo 11-19 juhlistaakseen s…

Sotkamo sai UNICEFin arvostetun Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen

Sotkamon kunnalle on ensimmäisenä Kainuun kuntana myönnetty UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustus sen tekemästä työs…

Uusin jakso lasten ja nuorten uutisista

Lasten ja nuorten uutiset keskittyvät tällä kertaa Tenetin uuteen kouluun. Toimittajina toimivat Aaret Niskanen, Eetu Pa…