Sotkamon lukion ja kirjaston uusi rakennushavainnekuva

Lukion uudisosan ja kirjaston rakentamisesta

Sotkamon lukion uudisosan ja kirjasto -hankkeen rakentaminen on käynnistymässä.

Käytännössä taustalla on tehty rakentamisen aloitukseen liittyviä valmistelutöitä jo viikkoja. Ensimmäiset konkreettiset toimenpiteet käynnistyvät perjantaina 28.4.2023, jolloin alkaa työmaa-alueen raivaustyöt. Rakennustyömaan ja ulkopuolisten alueella liikkujien turvallisuuden varmistamiseksi koko työmaa-alue aidataan. Varsinaiset rakentamistoimenpiteet käynnistyvät purkutöiden aloituksella 2.5.2023 ja alustavan aikataulun mukaan rakennustyöt ovat valmiina lokakuun lopussa 2024. Varsinaisen rakentamisen jälkeen suoritettavan varustamisen ja kalustamisen jälkeen rakennus on täysin valmiina käyttäjille vuoden 2025 alussa.

Pyydämme alueella liikkujia varovaisuuteen, koska alueella tulee luonnollisesti olemaan raskasta liikennettä koko rakennushankkeen ajan. Lisäksi purku- ja rakennustyöt voivat aiheuttaa tilapäistä meluhaittaa lähialueella, rakennustöiden ajoittuessa kuitenkin pääsääntöisesti kello 7-18 välille.

Lisätietoja:
Perttu Halonen
rakennuttajainsinööri
perttu.halonen@sotkamo.fi
p. 0401529051

Harri Helenius
tekninen johtaja
harri.helenius@sotkamo.fi
p. 0447502491