Lapsiystävällinen kunta Unicef logo

Nykytilan kartoitus on alkanut – Lapsiystävällinen kunta

Lämpimän kesän jälkeen työ Lapsiystävällinen kunta -mallin eli ns. LYK-työn parissa on taas alkanut. Syksyn työ tulee keskittymään nykytilan kartoitukseen, jossa arvioidaan kunnan lapsiystävällisyyden ja lapsen oikeuksien tilaa. Tavoitteena on kartoittaa kunnassa jo hyvin olevia asioita sekä paikantaa kehittämiskohteita.

Nykytilan kartoitus koostuu kolmesta osa-alueesta: lasten ja nuorten näkemyksistä, rakenne- ja prosessi-indikaattoreista sekä tulosindikaattoreista. Indikaattoritietojen keruu tapahtuu kunnan lapsenoikeustilanteen itsearviointina ja kansallisesta tiedonkeruusta tulevien kuntakohtaisten tietojen pohjalta. Lasten ja nuorten kuuleminen tehdään yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja nuorisovaltuuston kanssa. Lapsia ja nuoria pyritään osallistamaan tiedonkeruussa ja analysoinnissa mahdollisimman paljon. Nykytilan kartoituksen on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä.

Nykytilan kartoituksen perusteella meidän LYK-toiminnallemme tullaan laatimaan oma toimintasuunnitelma, jossa asetetaan kehittämistyöllemme tavoitteet ja valitaan konkreettiset toimenpiteet. Toimenpiteitä on vielä turha enempää ennakoida ennen nykytilan kartoituksen valmistumista, mutta ainakin LAVA eli lapsivaikutusten arviointi tullee olemaan mitä suurimmalla todennäköisyydellä toimenpidelistalla.

Uuden valtuustokauden alettua kunnassa on alettu tekemään myös uutta kuntastrategiaa. On mielenkiintoista nähdä, millaisen painoarvon lapsen oikeudet ja LYK-työ tulevat saamaan uudessa kuntastrategiassa.

terveisin kuntakoordinaattori
Janne Huotari