Lapsiystävällinen kunta Unicef logo

Nykytilan kartoitus valmistuu ja toimintasuunnitelman tekeminen alkaa – Lapsiystävällinen kunta

Hyvää alkanutta vuotta kaikille. Mennyt vuosi on ollut koronapandemian vuoksi hyvin erikoinen eikä tulevastakaan osaa mennä ennustamaan oikein mitään. LYK-työ on kuitenkin edennyt kunnassamme suunnitelman mukaisesti eteenpäin.

Syksyllä alkanut nykytilan kartoitus alkaa olemaan ns. loppusilausta vaille valmis. Lasten ja nuorten kuuleminen toteutettiin yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja nuorisovaltuuston kanssa. Tässä vaiheessa onkin syytä kiittää näitä molempia tahoja siitä työstä, mitä he mallimme edistämiseksi ovat jo tehneet. Nykytilanteen realistinen arvioiminen on äärettömän tärkeää kehityskohteiden tunnistamiseksi. Indikaattoritietojen keräämiseen osallistui useita viranhaltijoita, mutta erityiskiitos sen osion valmistumisesta pitää antaa kunnan entiselle hyvinvointikoordinaattorille Heidi Hanhelalle.

Mitä nykytilan kartoitus sitten kertoi kuntamme lapsiystävällisyyden ja lapsen oikeuksien tilasta? Löytyikö katvealueita lapsen oikeuksien toteutumisessa ja pääsivätkö lapset sanomaan oman mielipiteensä? Kartoitus kertoo, että meillä tehdään jo monia asioita hyvin, mutta todella monella osa-alueella on vielä parannettavaa.

Lapset ja nuoret pääsivät kertomaan ajatuksiaan keskusteluiden, sähköistenkyselyiden sekä kouluilla tapahtuneiden vierailuiden kautta. Lapset ja nuoret nostivat esiin useita tärkeitä asioita lapsiystävällisyyteen liittyen: tapahtumat, joissa voi tehdä asioita yhdessä aikuisten kanssa, luonto sekä kesä- ja talviliikuntapaikkojen huomioiminen liikuntaolosuhteiden kehittämisessä, kohteiden saavutettavuus ja sijainti suhteessa lasten ja nuorten asuinpaikkaan, tiedon lisääminen harrastusmahdollisuuksista, kiusaamisen ennaltaehkäisy ja siihen puuttuminen, nettikiusaaminen, yksinäisyys ja sen tunnistaminen, nuorten lisääntyvä ahdistuneisuus, tunnetaitojen merkitys, ryhmäytyminen, luokkahenki ja vuorovaikutustaidot sekä perheiden hyvinvointi (alkoholi, riidat, erot, vuorovaikutus).

Indikaattoritietojen keruu tapahtui itsearviointina ja kansallisesta tiedonkeruusta tulevien kuntakohtaisten tietojen perusteella. Vaikka soten toimintaa monesti kritisoidaan, niin indikaattoreiden perusteella sen tarjoamat sosiaali- ja terveyspalvelut näyttäytyivät kunnassamme pääsääntöisesti hyvällä tai erittäin hyvällä tasolla. Näistä esimerkkeinä lastenneuvoloiden terveydenhoitajien henkilöstömitoitus, lapsen edun ensisijaisuus lasta koskevissa hallinnollisissa päätöksissä sekä lastensuojelussa työntekijän ja lastensuojelun asiakkaana olevan lapsen, perheen ja läheisten mahdollisuus jatkuvaan ja luottamukselliseen vuorovaikutukseen. Kunnan omasta toiminnasta positiivisina osa-alueina nousevat erityisesti resurssien tai erityisen tuen kohdentaminen haavoittuvassa asemassa oleville lapsille, lasten ja nuorten osallisuus järjestö- ja harrastustoiminnassa, mahdollisuudet harrastuksiin ja mielekkääseen vapaa-aikaan sekä nuorisotyön matalan kynnyksen tukipalvelut. Rakenne- ja prosessi-indikaattoreiden perusteella erityisiä puutteita löydettiin lapsen oikeuksien puuttuvan kuntaa ohjaavista asiakirjoista, kunnan henkilökunnan perehdytyksessä lapsen oikeuksiin sekä haavoittuvassa asemassa olevien lasten huomioimisessa. Kunnasta myös puuttuu vielä toistaiseksi lapsivaikutusten arviointityökalu, eikä kunta toteuta osallistavaa (lapsi)budjetointia.

Nykytilan kartoituksen tulokset yhteenvetoineen tullaan käsittelemään vielä alkuvuodesta kunnan koordinaatioryhmässä ja nuorisovaltuustossa. Heidän kanssaan tulosten perusteella tullaan valitsemaan viisi keskeisintä kehitysaluetta tulevalle kaksivuotiselle toimintakaudelle, jotka tullaan kirjaamaan toimintasuunnitelmaamme. Nykytilan kartoituksen tulokset ja toimintasuunnitelman ensimmäinen luonnos esitellään UNISEFille seurantatapaamisen yhteydessä kevään aikana.

Syksyllä alkaneen uuden valtuustokauden myötä kuntaamme saatiin myös uusi kuntastrategia, joka hyväksyttiin kunnanvaltuustossa loppuvuodesta. LYK-työn näkökulmasta sitä voi katsoa oikein iloisena, sillä lapsiystävällisyys valittiin yhdeksi Sotkamon kunnan arvoksi kaukoviisauden ja vastuullisuuden rinnalle. Tämä antaa erinomaisen pohjan meidän yhteiselle LYK-työllemme!

terveisin kuntakoordinaattori
Janne Huotari

Ajankohtaista

Sotkamon lasten ja nuorten uutiset – nuoret tekijät nyt myös kameran takana

Sotkamon lasten ja nuorten uusin uutislähetys on julkaistu, ja tällä kertaa Tenetin koulun mediatiimi, erityisopettaja Jus…

Sotkamon kunta jakaa vauvarahaa tänä vuonna syntyneille sotkamolaisille 376 € -haku käynnissä nyt

Tänäkin vuonna sotkamolaisia vauvaperheitä halutaan ilahduttaa vauvarahalla. Sotkamon kunta jakoi etuutta ensimmäisen kerr…

Lastenoikeuksien viikko Sotkamossa: Lapsiystävällisyys arjen ytimessä

Sotkamon kunta on mukana valtakunnallisessa Lastenoikeuksien viikossa 20-26.11.2023, jossa kampanjoidaan lapsen oikeuksien…

LYK-kuntakoordinaattorin terveiset Tampereelta