Opinnollistamisella osaamista Kainuuseen -hanke edistää työllisyyttä koko maakunnassa

Kainuussa on alkanut hanke, jossa edistetään työttömien työnhakijoiden ja työmarkkinoilla heikommassa asemassa olevien työllistymistä koko maakunnan alueella. Työllistymistä edistetään muun muassa opinnollistamisen avulla. Kajaanin ammattikorkeakoulun hallinnoimassa Opinnollistamisella osaamista Kainuuseen -hankkeessa ovat mukana kaikki Kainuun kunnat.  

Laajassa, maakunnallisesti ainutlaatuisessa hankkeessa työskentee kuusi työpaikkavalmentajaa ja projektipäällikkö, jotka yhdessä kuntien ja TE-työvoimapalvelujen henkilöstön kanssa auttavat työttömiä työllistymisessä opinnollistamista hyödyntäen. Työpaikkavalmentajat työskentelevät työpaikoilla tukien konkreettisesti hankeosallistujia osaamisen kehittämisessä.

”Hanke on hieno osoitus tarvelähtöisestä ja tuloksellisesta hankevalmistelusta kuntien ja KAMKin välillä. Yhteistyössä saamme aikaan laajoja vaikuttavia kehittämistoimia, jotka palvelevat koko Kainuuta”, kertoo Kajaanin ammattikorkeakoulun rehtori Matti Sarén.

Hankkeen keskeisempinä tuloksina ovat uudet oppimisympäristöt työpaikoilla ja niiden kautta työllistyneet henkilöt. Lisäksi toteutetaan koulutuspaketteja työvoimapalveluiden asiantuntijoille ja työpaikkojen henkilöstölle. Hankkeen hallinnoijana toimii Kajaanin ammattikorkeakoulu. Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2022–31.8.2023 ja rahoitetaan ESR-ohjelmasta. Omarahoitus jakautuu mukana olevien kaikkien Kainuun kuntien ja ammattikorkeakoulun kesken.

Tutustu lisää hankkeeseen ja kainuulaiseen opinnollistamismalliin.

Ajankohtaista

Kuulumisia Opinnollistamisella osaamista Kainuuseen OK-hankkeesta

Opinnollistamisella osaamista Kainuuseen OK-hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on edistää työnhakijoiden työllistymistä opin…

TE-palvelut tiedottaa: Uusi asiakaspalvelumalli tulee voimaan 2.5.2022

Työnhaun käytännöt muuttuvat 2.5.2022.

Kainuun työllisyyden kuntakokeilun tulokset lupaavia

Työllisyyden kuntakokeilut aloitettiin tasan vuosi sitten maaliskuussa 2021. Valtakunnallisesti mediassa on nostettu esill…

Hyvä työyhteisö antaa työllisyyspalveluiden henkilöstölle voimaa muutosten keskellä

Blogikirjoitus on osa Ismo-hanketta (Innostava Sotkamo). Teksti on kirjoitettu joulukuussa 2021.